Nummõr' 333
Mahlakuu 28. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Park vai kiviplats?
 • Uudissõ
   
 • Rekord-võistlus Adsoni Arturi avvus
 •  
 • Kirändüsfestivaal jõud Põlvahe
 •  
 • Karulan saa suursärki tetä
 •  
 • Väkev koorikontsert
 • Märgotus
   
 • Inemises saaminõ
 •  
 • Magusajant
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Vanatehniga aetas vällä pääle pikset
 •  
 • Pupimeistri Värtoni Aino käe ei püsü paigal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Millega võinu Võro liin silmä jäiä?
   
  Võro liina pääplatsi plaan kurvastas inemiisi, kiä hindasõ suuri vanno liinapuid. Ku puid tahat nätä, mine mõtsa, arvasõ jäl tõsõ ja kitvä liina aoluulidsõ pääplats tagasitegemist.

  Ku kaia tuud platsi plaani ütsindä, sis om seo põh’aligult küdsänü ja läbi märgitü mõtõ. Tõtõst, pargi tekk’ Vinne võim, kiä häöt’ nii Vabahussõa mälehtüsmärgi ku kõik tõsõ märgi tuust, et Eesti oll’ inne vaba riik. Jah, suurõ pall’a platsi pääle mahus hää hulga rahvast vabariigi aastapäävä pito pidämä.

  A puutark Rohu Urmas kaes teemat laemba nuka alt: terven Eestin om kasunu ammõtnigõ himo suuri vanno liinapuid maaha võtta ja noidõ kotus betooni, kivi ja klaasiga katta. Tunnus joba nigu mõttõviis, ilmakaemisõ viis.

  Võro liinapää olnu Eenmaa Ivi lask’ joba Võro keskliina üte purskkaoga «kivipargi» tetä. Suurõ puu võeti maaha ka Võro õigõusu kerigu mant, Katariina allee päält kah suurõmb jago, niisama Kreutzwaldi uulidsa veerest ja muialtki.

  Tuu om märgotamisõ kotus, millega Võro liin Eestin silmä võisi jäiä. Äkki võisi Võrol olla hoobis vanatehnigamuusõum? Ku Võro vanatehnigasõpru ja näide varandust kaet, sis löövä hindälgi silma helkämä ja süämehe tulõ suuv hääd ettevõtmist takast tougata. A midä su süä tund, hää lugõja? Kirotagõ info@umaleht.ee vai kõlistagõ tel 782 2221, 5660 6494.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin