Nummõr' 77
Lehekuu 24. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütäjä saava plaadi
 •  
 • Tulõ keriguplatsi laat
 •  
 • Tuhalaotaja vajju kõtuni mua sisse.
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu pandas raamatuhe
 • Elo
   
 • Vidinä haost ja haan'ast
 •  
 • Laande Alli: mulgi om’ ka sääntse tugeva nagu võrukese!
 • Märgotus
   
 • Uma Leht ku uma leht
 •  
 • Umma Lehte lugõ üle 32 000 inemise
 • Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Tulõ keriguplatsi laat
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   Puul\'päävä, 28. lehekuu pääväl kell 9.30 tetäs Võrol valla joba kolmas keriguplatsi laat, timahavagi saa osta umakandi kaupa, nätä rahvatandsu, kullõlda võro ja seto laulu.

  «Egäüte jaos om tan midägi,» lupa laadu üts' pääkõrraldaja Kängsepä Raja käsitüü-ütistüst «Esi». Tä ütles, et laadu pääl müvväs Võromaal tettüt kraami, kasvõ, eläjit ja muud. Müümä omma oodõdu kõik' kauplõja, vällä arvadu vällämaa pulstõ ja nänni pakja. Nigu iks, kõrraldas «Esi» ka õnnõluusi.

  «Edimäne aasta sai 1900. aasta stiil' vällä hõigatus, et olõs kergemb är
  Kängsepä Raja laada maskotiga. üteldä toolõ pulstikaubandusõlõ,» seletäs Kängsepä Raja. «Nüüd om laat võro meelen ja keelen edesi
  lännü, seos laadus om mõtõ tävvenenü – avvu sisse nõsta võro elostiili ja kultuuri.»

  Seokõrd tulõva Võro setodõ koori Helmekaala naasõ laulma ja näütäse ka vana-ao töid nigu katõ tõlvaga mõsumõskminõ, viha köütmine jne. Üles astva Viire, Tsõõr, Kannel ja Mini-Hebe, mäng' Kandlõ kapell'. Lõuna-aigu tege hellü ja näütäs umma raamatut vahtsõnõ võro kirämiihi punt' Viie Pääle.

  Plaanin om ka üts' ummamuudu ettevõtminõ. Võro maahamüümise oksjon'. «Toda ei saa täpsembält kõnõlda, toda piät esi kaema tulõma!» muheles Kängsepä Raja. Tä ütles õnnõ tuud, et oksjoni vasarahoitjas om Võro abiliinapää Pauri Toomas.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Mis tsiga otsast är võtt, tuud ei panõ inämb kuningas otsa!

  Ritari Tiiu pand Rõugõ vanasõnaga paika ristipuiõ ragomisõ Rosmal.

   
   Uma Lehe sõbõr!