Nummõr' 332
Mahlakuu 14. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Opipoiss – vahtsõnõ oppus
 • Uudissõ
   
 • Võru Roboti Tsõõr uut tehnigasõpru
 •  
 • Mooste folgipido: vana vahtsõ hõngoga
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Kalkuna Mari vahtsõnõ plaat
 • Märgotus
   
 • Täüsinemiisile ligembäl
 •  
 • Võhandu Ööpik 145
 • Elo
   
 • Tülü bussiuutmisõ kua ümbre
 •  
 • Mõnistõ Mehkari pidäsivä üüdiskut
 •  
 • Rõiva- ja uulidsakunst kuun
 •  
 • Lainõ avit’
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Saami perekund pinokua ja põh’apõtruga Võru I algkooli muro pääl 26.02.1931.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Saami Võrol
   
  Joba Eesti Vabariigi edimädsel aol sõitsõva sugulasrahva mi mano hindä kultuuri näütämä. Esieränis lämmäle võtt’ küläliisi vasta Käisi Johannese luud Võro oppajidõ seminär.

  1931. aasta radokuu lõpun sõit’ Võrolõ saami perekund: esä, imä, kats last ja kolm põh’apõtra.

  Nä säi hinnäst Võro I algkooli (tuusama maja, kon oll’ 1930. aastani Võro oppajidõ seminär ja timahava sügüsest om Võro gümnaasium) moro pääle.

  Saami panni pistü pinokua, mink pääl olli karusnaha. Rahvarõivin perekund näüdäs’ umma kultuuri ja kombit. Nä olli Võrol pia nätäl aigu, sis sõidi edesi Riia poolõ.

  Mullõ tull’ miilde, et aastit tagasi pidäsi üts katõ kelgupini ja saaniga reisimiis Võro turismiinfopunkti man kinni. Tä läts’ edesi Haani poolõ.

  Üts Tsiberi husky-pini jäigi Võromaalõ elämä ja tuust pääle naati näid mi kandin hää meelega pidämä. Põlvan om kelgupinne peris hulga.

  No om ka luudu kelgupinne klubi. Näide pinnega saa talvõl Haanimaal sõita.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin