Nummõr' 332
Mahlakuu 14. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Opipoiss – vahtsõnõ oppus
 • Uudissõ
   
 • Võru Roboti Tsõõr uut tehnigasõpru
 •  
 • Mooste folgipido: vana vahtsõ hõngoga
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Kalkuna Mari vahtsõnõ plaat
 • Märgotus
   
 • Täüsinemiisile ligembäl
 •  
 • Võhandu Ööpik 145
 • Elo
   
 • Tülü bussiuutmisõ kua ümbre
 •  
 • Mõnistõ Mehkari pidäsivä üüdiskut
 •  
 • Rõiva- ja uulidsakunst kuun
 •  
 • Lainõ avit’
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Mooste folgipido: vana vahtsõ hõngoga
   
  Harju Ülle

  24.–25. mahlakuu pääväl tulõ Moosten joba 16. kõrda folgipido Moisekatsi Elohelü, kullõma omma oodõdu kõik perimüsmuusigasõbra.

  Moostehe tasos peräle jõuda riidi (24.04.) õdagu, ku folgikuan tulõ Uma Pido laulõ kontsõrt. Päält tuu saa silotornin Liinatsurrõ kullõlda.

  Kell 20.45 tetäs folgikua iin vallalõ Porossoni Alice'i (1897–1977) mälehtüspink. Mooste vallast Jaanimõisast peri laulunaasõ «Üts noor ja illos tütärlats» om lugu, midä piät ette kandma kõik timahavadsõ festivaali võikilaulja.

  Porossoni Alice'i käest omma rahvaperimüse uurja üles kirotanu 119 rahvalauluteksti ja 116 lauluviisi. Päämine üleskirotaja om olnu timä hindä koorijuhist tütär Silvia (88).

  Riidi õdagu saa viil kullõlda Curly Stringsi ja festivaali küläliisi üükontsõrti silotornin. Puulpäävä hummogu om matk ja peetäs kirbuturgu. Kesk päivä tulõva Veskitiatri vabalava pääl kontsõrdi. Saa nätä Mooste külätiatri etendüst «Ulguv mölder».

  Õdagu nakkasõ 17 esinejät folgipido pääpreemiä pääle võistlõma. Võigõlõma om sõitnu pia sada muusikut nii Eestist ku Roodsist ja Inglüsmaalt.

  Üles ast minevä aasta festivaali pääpreemiä võitnu Miinus Seitse pääliinast ja tõsõ kitedü ansambli: Wigla, Singelus, KoKoKo, Ars Apta, VEA. Vahtsõ tulõja omma Sõmer, Tabas & Varblane, Kavilda Kunztnikud ja Nõo muusigakooli viiulivirtuoosid Tartomaalt, Suitsu Janne ja Kooli Kristi ja HarlEtno@J.S. Villändimaalt, Alveusõ Aile ja Antzud Tal’nast. Järvamaalt tulõva Arhailised Mehed ni Harjumaalt AnnabRe. Tulõman om ka Nuudi Maarja, Inglüsmaalt sõitva Moostehe Les Wilson ja Kanepi Evelyn. Üles ast ka Roodsi-Eesti ansambli Folk & Rockare.

  Kõgõ parõmbat esinejät avitasõ valli ka kullõja.

  Uma Pido laulõ edimäne kullõminõ

  Moistekatsi Elohelü toukas vallalõ võrokeelitside laulõ kontsõrt 24.04. kell 19.30.

  Suurõmbat jako naist laulõst laultas ka neländäl Umal Pidol Põlvan Indsikurmun 28.05.2016.

  Uma Pido tulõ mõtsa ja väeliidsi puiõ teemalinõ ja tuust kõnõlõsõ ka mitmõ kontsõrdil laultava laulu. Kontsõrdi lõpulaul om Ilvesse Aapo «Puu kasussõ korgõs», mille Ilves kirot’ õkvalt tulõvadsõ Uma Pido jaos.

  Viil laultas Kalkuna Mari, Ritsingu Alo, Määri Andrese, Kalla Urmassõ, Rahmani Jani, Pulga Jaani, Kauksi Ülle, Piirisilla Aivari, Meistri Erki, Aimla Siimu, Amori Mari, Kõrvidsa Tõnisõ, Bachblumi Ahti, Jantsoni Jaanusõ ja Adsoni Arturi loomingut.

  Laul kümme kuuri kokko 240 lauljaga. Üles astva Haaslava miihikuur, kammõrkuur Maarja, Kanepi segäkuur, segäkuur Kevadised Hetked, Laheda segäkuur, Mooste segäkuur, Põlva naisikuur Mai, Räpinä kammõrkuur, Võro Keskliina kooli latsikuur ja Võro naisikuur Tempera.

  Kuurõ dirigendi omma Libliku Ester, Lindali Kalev, Kadarpiku Tiina, Määri Andres, Prüki Jaanus, Rõõmussõ Signe, Tammeoro Saidi.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin