Nummõr' 332
Mahlakuu 14. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Opipoiss – vahtsõnõ oppus
 • Uudissõ
   
 • Võru Roboti Tsõõr uut tehnigasõpru
 •  
 • Mooste folgipido: vana vahtsõ hõngoga
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Kalkuna Mari vahtsõnõ plaat
 • Märgotus
   
 • Täüsinemiisile ligembäl
 •  
 • Võhandu Ööpik 145
 • Elo
   
 • Tülü bussiuutmisõ kua ümbre
 •  
 • Mõnistõ Mehkari pidäsivä üüdiskut
 •  
 • Rõiva- ja uulidsakunst kuun
 •  
 • Lainõ avit’
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Sumoroboti pusklõman.
  Harju Ülle pilt
   
  Võru Roboti Tsõõr uut tehnigasõpru
   
  Harju Ülle

  Võru Roboti Tsõõr uut puulpäävä, 18. mahlakuu pääväl kell 11 tehnigahuviliidsi Võro spordikeskustõ robotivõistluisi kaema ja robotiehitämist pruuvma.

  Ummi robotidõga tulõva Võrolõ võistlõma 350 koolinuurt mitmõst Eesti nukast. Võistlust kõrraldasõ Võromaa kutsõhariduskeskus ja MTÜ Robootika.

  «Kõgõ nal’alidsõmba omma vast sumoroboti: kats robotit pantas sumotsõõri, nä pusklõsõ sääl umavaihõl ja kiä tõsõ tsõõrist vällä toukas, om võitja,» kuts Võromaa kutsõhariduskeskusõ oppaja Sillamäe Ülle taad pilti uma silmäga kaema.

  Tä ütel’, et tulõ ka robotidõ ilovõistlus: «Kaias, määne robot näge kõgõ inämb roboti muudu vällä, mõist kõgõ inämb tetä, om kõgõ osavamb ja nal’akamb.»

  Viil om RoboMiku võistlus. «Pantas robotiid paiga pääl kokko ja õkva võistlõma kah,» ütel’ Sillamäe Ülle. «Tetäs ka kinno robotidõga, teema om Eesti filmiklassika.»

  Võru Roboti Tsõõri omma oodõdu ka kõgõ tsillembä, kiä saava tüütarõn esi Lego-robotit näppi ja ehitä. Võro Roboti Tsõõr om joba tõnõ, eelmäne oll’ kats aastakka tagasi.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin