Nummõr' 332
Mahlakuu 14. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Opipoiss – vahtsõnõ oppus
 • Uudissõ
   
 • Võru Roboti Tsõõr uut tehnigasõpru
 •  
 • Mooste folgipido: vana vahtsõ hõngoga
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Kalkuna Mari vahtsõnõ plaat
 • Märgotus
   
 • Täüsinemiisile ligembäl
 •  
 • Võhandu Ööpik 145
 • Elo
   
 • Tülü bussiuutmisõ kua ümbre
 •  
 • Mõnistõ Mehkari pidäsivä üüdiskut
 •  
 • Rõiva- ja uulidsakunst kuun
 •  
 • Lainõ avit’
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Uulidsakunstnik Hapasnik (Hapnik) uma pildi man.
  Pilt eräkogost
   
  Rõiva- ja uulidsakunst kuun
   
  Leimanni Eve

  Vana-Võromaa kultuurikuast sõitsõ võro kiilde pantu näütüs «Nahaaludsõ luu» edesi Saarõmaalõ. 17.04. tege kultuurikoda vallalõ joba vahtsõ, moodukunstnigu Pungitsa Triinu (34) ja uulidsa-kunstnigu Hapasnigu Rivo (36) ütidse näütüse.

  «Triinu ja Hapasnik» om kunstnigõpaari näütüse nimi. Triinu om näütüse jaos valinu vällä mõnõ uma parõmba tsehkendüse ja rõiva, midä tä om kümne aasta seen loonu.

  «A seol näütüsel om päätegeläses iks Hapasnik,» ütel’ tä.

  Hapasnik (eesti keeli Hapnik) om uulidsakunstnik, no om tä majasainakunsti (grafiti) tarrõtuumisõs ümbre säädnü.

  Piinü nimega kutsutas säänest šabloonõ ja aerosoolvärvega tettüt grafititehnikat, midä tä pruuk, stencil-kunstis.

  Pildi omma tettü vineerplaatõ ja kapiussi pääle, miä uma olõgi poolõst uulidsa pääl olõvit sainu miilde tulõtasõ.

  «Umma sõnomit saa avalikult liinaruumin vällä näüdädä õnnõ tuu, kellel reklaamipinna iist masmisõs rahha om,» põhjõnd’ Hapasnik umma ettevõtmist. «A küsü ei kiäki liinakodanigu käest, kas tä tuud päähämäärmissõnomit sääl avalikun ruumin õga päiv nätä taht. Sammamuudu küsü ei uulidsakunstnik kah ummi töie kotsilõ, a hoit tuul silmä pääl, et pildi iks kaemistväärt olõssi.»

  Mõlõmba kunstnigu omma Võromaalt peri.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin