Nummõr' 332
Mahlakuu 14. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Opipoiss – vahtsõnõ oppus
 • Uudissõ
   
 • Võru Roboti Tsõõr uut tehnigasõpru
 •  
 • Mooste folgipido: vana vahtsõ hõngoga
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Kalkuna Mari vahtsõnõ plaat
 • Märgotus
   
 • Täüsinemiisile ligembäl
 •  
 • Võhandu Ööpik 145
 • Elo
   
 • Tülü bussiuutmisõ kua ümbre
 •  
 • Mõnistõ Mehkari pidäsivä üüdiskut
 •  
 • Rõiva- ja uulidsakunst kuun
 •  
 • Lainõ avit’
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Mõnistõ Mehkari pidäsivä üüdiskut
   
  Et suvidsõ tandsupidu omma joba väega lähkül, sis otsust’ Mõnistõ Mehkariidõ tandsutrupp tandsukargamisõ üte huuga vai täpsembält üte üüga selges saia.

  22 aastaga vannust Mõnistõ Mehkariidõ tandsugruppi om viimädse säidse aastat juhtnu Saluoru Avõ. Avõl tull’gi hää plaan tetä üts üü läbi tandsminõ, kon tandsuopmiisi vaihõlõ mahussi är ka disku ja takanajaminõ. Mikka leivä kampa kultuurimaja laulunaasõ.

  Üüplaanin oll’ viil kolmõ suurõ küsümismärgiga märgitü üürahu. A Mehkari-muti, kelle kõrval tandsugrupin om kolm miist kah, es jõvvaki tuu pääväkõrrapunktini.

  28. aprilli õdagu läts’ tandsõ opmisõs. Kats tunni vehiti tandsõ. Vahepääl haarõti pala süvvä, jäl oppus ja nii kesküüni vällä. Sis nakas’ üüdisku.

  Kellä katõ aigu alas’ viimäne tunnipikkunõ rahvatandsu oppus. A pääle tuud pidi joba dopingut võtma, muidu ei olõs päävänõsõngu-diskus ja takanajamisõs jõudu jakkunu. Ja ku päiv kultuurimaja nuka takast paistma nakas’, es olõ jo mõtõt enämb magama minnä.

  Nii jäigi viil üle ennedä tandsupaarilinõ ilustõ kodu saata, nigu vast 50 vai 60 aastat tagasi saiõ tettüs. Siinkotsil om paras aig vällä üteldä, et kõgõ noorõmb tandsja om 55, vanõmbil tütärlatsil nakkas pia 80. aasta täüs saama.

  Ku rahvamaja nuka man lakja nakati minemä, lubati pia, ku jala veidü praavunu omma, vahtsõnõ üülaagri pistü panda.

  «Olõs päiv veidü ildampa nõsõnu ja kodotii pikemb ollu, olõs viil üte as’a är jõudnu pruuvi, miä joba meelest tükis minemä,» ütel’ Kiraneni Elga, ku säitsme aigu kodo jõudsõ. Kevväi tege õks inemiisiga imelikkõ asju külh.

  Silla Silver,
  Mehkamaa tandsumiis
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin