Nummõr' 332
Mahlakuu 14. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Opipoiss – vahtsõnõ oppus
 • Uudissõ
   
 • Võru Roboti Tsõõr uut tehnigasõpru
 •  
 • Mooste folgipido: vana vahtsõ hõngoga
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Kalkuna Mari vahtsõnõ plaat
 • Märgotus
   
 • Täüsinemiisile ligembäl
 •  
 • Võhandu Ööpik 145
 • Elo
   
 • Tülü bussiuutmisõ kua ümbre
 •  
 • Mõnistõ Mehkari pidäsivä üüdiskut
 •  
 • Rõiva- ja uulidsakunst kuun
 •  
 • Lainõ avit’
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Paidra küläseltsingu vidäjä Riitsaarõ Lainõ ikk takan bussiuutmiskua taadõ istutõduid kuusõkõisi.
  Harju Ülle pilt
   
  Tülü bussiuutmisõ kua ümbre
   
  Harju Ülle

  «Külärahvaga teimi ütel meelel bussiuutmisõ kua ja seo taadõ kats rita kuusõhekki tuulõvar’os, no 6. aprillil kündse talomiis üte ria kuusi üles,» ikk’ Paidra küläseltsingu vidäjä Riitsaarõ Lainõ.

  «Seo om katastroof!» es hoia Lainõ uma tundõ seletämise man värve kokko. «Tulõ vällä, et mi tüü ei massa midägi! Nuu kuusõ olõssi saanu meile hääs tuulõvar’os.»

  Piiri bussipiätüs Joosu–Tsolgo–Paidra tii veeren om väega tuulinõ kotus. Uutmist om Paidra külärahval sääl umajago: oodõtas nii peris bussi ku autopuuti.

  Viis aastakka tagasi küsse Paidra küläseltsing Lasva vallavalitsusõ käest, kas Piiri bussipiätüste saasi bussiuutmisõ kua tetä.

  Vallal tuus rahha es olõ. Suurõtiiammõtil es olõ kah plaanin niipia nii väiku küläkese jaos bussiuutmisõ kota ehitämä naada.

  A külärahval oll’ iks tuulõvarjo vaia. «Küssemi sis valla käest, kas võimi esi bussiuutmisõ kua tetä,» selet’ Riitsaarõ Lainõ.

  Tälle üteldi vallast, et tii õnnõgi. Et samal aol panni tii-ehitäjä tii pääle kõvva katõt, käve Lainõ noidõ miihiga kah kõnõlõman ja noilgi es olõ kua vasta midägi.

  «Ütitselt ehitimi, naabrimiis Maaski Heino tõi käroga umast mõtsast nuu kuusõkõsõ,» selet’ Riitsaar. «Vallavanõmb ütel’, et olku mi rahuligu, ajami as’a kõrda ka talomehe Maaski Ovega, kiä tah põldu tege.»
  Ollgi rahu nikani ku seo keväjädse kündmiseni.

  Ku Riitsaarõ Lainõ vallavalitsusõlõ kuusõheki häötämist kaivas’, ollõv vastatu, et vald ei saa midägi tetä, seo ollõv suurõtiiammõdi territoorium.

  Suurõtiiammõdi Lõuna piirkunna ehitüsjuht Taali Janar selet’, et peris nii tuu asi ei olõ.

  «Riigi uma om külh tiimaa ja tiiviir säidse miitret sõiduraa keskkotussõst,» ütel’ tä. «Seo bussiuutmisõ koda jääs välläpoolõ ja tuu ehitämise piät maaumanikuga kokko kõnõlõma. Mi käest piät muidoki kah lupa küsümä, ku tahat ehitä tiikaitsõvööndihe ehk 50 miitre kaugusõlõ tii telgjoonõst.»

  «Maaumanigu lupa külärahval ei olõ,» selet’ asja Lasva vallavanõmb Juhansoo Juris. «Maa om riigi uma, a õkva saa tuu talomehe kasutusvaldusõs. Tuu tähendäs, et kunagi saa tä tuu maa vällä osta ja saa sis umanikus. Tuuperäst vald vasta es vaidlõ, ku tä saatsõ meile kirä, et kuusõ sekäse täl maaharimist.»

  «Kuusõ nakkasõ segämä Tsolgo poolõ kaemist,» põhjõnd’ Maaski Ove. «Mootorrattamehe sõitva suurttiid pite nigu püssäkuuli, taha-i tuud uma hinge pääle, ku mõni kombainiheedrihe piässi lindämä. Kuusõjuurõ ajava hinnäst väega lakja kah. Bussiuutmisõ kota om muidoki sääl vaia, a tuu võissi iks illos vällä nätä, olõ nännü ütte bussikujolist, sändse kua ehitämise mano tulõssi ma esiki abis.»

  «Kõrralik bussiuutmisõ koda omgi plaanih tetä,» ütel’ vallavanõmb Juhansoo Juris. «Inne piät muidoki võtma kiräligu lua nii maaumanigu ku suurõtiiammõdi käest, nigu säädüs ette näge.»
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin