Nummõr' 332
Mahlakuu 14. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Opipoiss – vahtsõnõ oppus
 • Uudissõ
   
 • Võru Roboti Tsõõr uut tehnigasõpru
 •  
 • Mooste folgipido: vana vahtsõ hõngoga
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Kalkuna Mari vahtsõnõ plaat
 • Märgotus
   
 • Täüsinemiisile ligembäl
 •  
 • Võhandu Ööpik 145
 • Elo
   
 • Tülü bussiuutmisõ kua ümbre
 •  
 • Mõnistõ Mehkari pidäsivä üüdiskut
 •  
 • Rõiva- ja uulidsakunst kuun
 •  
 • Lainõ avit’
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Pää pistü, maainemine!
   
  Päiv paistus ja kevväi piässi süämen olõma, no maainemise läävä seolõ keväjäle vasta küländ murrõn näoga. Kuis tuu elo nakkas no minemä, ku kütüsseaktsiis nõsõs ja vahtsõs maaeloministris om saanu elopõlinõ liinavurle?

  No maainemine tiid joba ammu, et kellegi tõsõ pääle olõ-i mõtõt luutma jäiä – maal jääs ello tuu, kiä esi uma eloga toimõ tulõ.

  Parhilla käü kõva maalõ elämä tulõmisõ kampaania, a nigu joba hoiat’ Maalehen Harglõ kihlkunna võrokõnõ Raudsepä Kalev: ku liinan toimõ ei tulõ, olõ-i mõtõt maalõ kolli, selle et sääl lätt toimõtulõmisõs viil inämb ettevõtlikkust vaia.

  Joba omgi nii, et maainemine om tuu kõgõ tegüsämb ja ettevõtlikumb inemine. Olõ-i midägi imehtä, et Eesti kõgõ parõmb teenindäjä olõ-i pääliinast, a hoobis Räpinält.

  Säältsamast Räpinält, aianduskoolist, tulõva ka erialakonkurssõ võitja ja vahtsõ värski mõttõ: näütüses üle-eestiline tomadi kasvatamisõ kampaania.

  Aianduskuul haard kinni ka värskist tegüsist ettevõtmiisist nigu Opipoisi-oppus, minkast seon Uman Lehen juttu om. Ildaaigu kirotimi Eesti kõgõ kipõmba käübe kasumisõga Orava kandi ettevõttõst ja noid kõgõ-kõgõ tegemiisi om mi kandin viil hulga.

  Vana-Võromaa om iks tuu kõgõ-kõgõ maa. Eesti kõgõ korgõmb mägi Munamägi, kõgõ pikemb jõgi Võhandu ja kõgõ vanõmb puu Tammõ-Lauri tamm omma meil nigunii.

  No eläs ka Eesti kõgõ vanõmb inemine mi kandin: riidi 108. sünnüpäivä pidänü Räpinä naanõ Mälbergi Elle. Pall’o õnnõ Ellele ja ilosat keväjät kõigilõ!
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin