Nummõr' 331
Urbõkuu 31. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Maainemine tulõ toimõ
 • Uudissõ
   
 • Latsõlõ uma lõõtspill!
 •  
 • Aastatsõõr võrokiilset Tähekeist
 •  
 • Tal’na võro selts – 25
 • Märgotus
   
 • Hintsi Anna: Võromaa film tulõ savvusannast
 • Elo
   
 • 15 aastakka Puiga näütemängupäivä
 •  
 • Moosten sai oppi savvusanna ragomist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Aastatsõõr võrokiilset Tähekeist
   
  Vällä om tulnu aokirä Täheke võrokiilne urbõkuu nummõr. No om olõman võrokiilsit Tähekeisi terve aastatsõõri jago – 12.

  Urbõkuu Tähekesen kirotas Rahmani Jan tuust, kuis latsõ mõtsast üte ummamuudu mehe löüdse, Püttsepä Juhani jutt om tütrigust Tammõ oosõn ja Holtsi Leila jutt vanaimä tarõpäälidsest.

  Tähekesen om viil mitmit juttõ ja saa lukõ ka Panga Milvi, Ojari Triinu ja Contra luulõtuisi.

  Kõgõ edimäne võrokiilne Täheke tull’ vällä kümme aastakka tagasi.

  Kõiki 12 Tähekese nummõrd saa lukõ Internetist www.digar.ee päält.

  UL
   
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin