Nummõr' 331
Urbõkuu 31. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Maainemine tulõ toimõ
 • Uudissõ
   
 • Latsõlõ uma lõõtspill!
 •  
 • Aastatsõõr võrokiilset Tähekeist
 •  
 • Tal’na võro selts – 25
 • Märgotus
   
 • Hintsi Anna: Võromaa film tulõ savvusannast
 • Elo
   
 • 15 aastakka Puiga näütemängupäivä
 •  
 • Moosten sai oppi savvusanna ragomist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Latsõlõ uma lõõtspill!
   
  Lõõdsamängosõbra tiidvä häste Põlva poissi Kirotari Marti (13) – poiss tõmbas lõõtsa nigu vana meistri ja mõist pilli eski tõistpite mängi. Tä om võitnu nuuri võikimängmise nii Villändin ku Võro folkloorifestivaalil, astus lava pääle egäl suurõmbal lõõdsapidol.

  No veidü om noid, kiä tiidvä, et seoniaoni om Mart egäs mängmises Põlva muusigakooli pilli lainanu – uma pilli ostmisõs olõ-i rahha olnu. Lõõtspill mass 3000 eurot ja säänest rahha ei saa Mardi pere kuigi kokko. Imä kasvatas Marti ja timä kattõ vanõmbat velle ütsindä. Esä om koolnu.

  MTÜ Koos Laste Heaks (UNICEF Eesti perrätulõja) kuts no mi kandi lõõdsamängosõpru Marti avitama. Ettevõtmisõ nimi om «Väiku häätego uman kodokotussõn».

  Kuis saa Mardilõ lõõtspilli ostmist tukõ, om kirän kodolehe www.kooslasteheaks.ee pääl.

  UL
   
  Kirotari Mart.
  Harju Ülle pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin