Nummõr' 331
Urbõkuu 31. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Maainemine tulõ toimõ
 • Uudissõ
   
 • Latsõlõ uma lõõtspill!
 •  
 • Aastatsõõr võrokiilset Tähekeist
 •  
 • Tal’na võro selts – 25
 • Märgotus
   
 • Hintsi Anna: Võromaa film tulõ savvusannast
 • Elo
   
 • 15 aastakka Puiga näütemängupäivä
 •  
 • Moosten sai oppi savvusanna ragomist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Matvere Tiit, Tiku Ants, Müürsepä Külli ja Müürsepä Merileid.
  Greenbaumi Thea pilt
   
  Tal’na võro selts – 25
   
  12. mahlakuu pääväl pidä Tal’na võro selts umma 25. aastapäivä ja uut mano võrokeeleliidsi ja -meeleliidsi pääliina inemiisi, esieränis nuuri. Seldsi mõtõ om Võromaa juuriga inemiisi ütteköütmine.

  Tal’na võro selts om kõgõ inämb teedä naisi lauluansambli perrä Liiso, miä naas’ kokko käümä 1996. aastal. Ansambli laul Nopri Tea juhtmisõl võrokeelitsit laulõ.

  Tõnõ meeleperäne tsõõr om Tal’na võrokõisil näütetsõõr, miä sündü seldsi kümnendäs aastapääväs. Aastapääväs kirot’ Kõo Ants näütemängu «Viiekeiste rüänurmõn». Et huvilidsõ nõudsõ mano, sis kirot’ tä perrä viil mõnõ näütemängu.

  No juht näütetsõõri Tungõl filmimiis Valgu Jaanis, kiä and mängjile kõrraga kõva pähkmä purra: Karusoo Merle tükü «Kurõ lännü, kur’a ilma», Võro kiilde kääni tükü näütlejä esi. Parhilla har’otas tsõõr Jaanisõ tükkü «Nal’aka luu elost hindäst», millega astutas üles ka seldsi aastapääväpidol.

  Viil viitvä Tal’na võrokõsõ aigu käsitüütsõõrin Nopõ-Näpo.Tal’na võro seltsil om 103 liigõt. Seltsi juht om Nopri Tea.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin