Nummõr' 331
Urbõkuu 31. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Maainemine tulõ toimõ
 • Uudissõ
   
 • Latsõlõ uma lõõtspill!
 •  
 • Aastatsõõr võrokiilset Tähekeist
 •  
 • Tal’na võro selts – 25
 • Märgotus
   
 • Hintsi Anna: Võromaa film tulõ savvusannast
 • Elo
   
 • 15 aastakka Puiga näütemängupäivä
 •  
 • Moosten sai oppi savvusanna ragomist
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kääpä põhikooli tükkü «Oh taad ilmaellu külh» pidi žürii kõgõ parõmbidõ mängitüs.
  Harju Ülle pilt
   
  15 aastakka Puiga näütemängupäivä
   
  17. urbõkuu pääväl peivä latsõ Puiga koolin ja latsiaian võrokiilside näütemänge päivä, sääne uma tiatripäiv oll’ Puigal joba 15. kõrda.

  Seokõrd sai püüne pääl nätä viit latsiaialatsi ja viit koolilatsi tiatritükkü.

  Kitmiskogo (Allasõ Tiia, Raudnõmmõ Ülle, Johansoni Helgi) meelest oll’ näütemängupäävä kõgõ parõmb tükk Kääpä põhikooli «Oh taad ilmaello külh» (autor Sepä Liidja, juhendaja Kähri Jana).

  Kitmiskogo arvas’, et egä osatäütjä oll’ selge helüga ja egäüts oll’ ummamuudu olõmisõga, nall’a sai ja kostüümi olli hää. Päält tuu oll’ tükk elolinõ ja seoilmaaignõ.

  Eräle saiva kittä tükün Kutti mängnü Huma Patrik ja hinnäst vanasimäkeses tennü Järvpõllu Laura.

  Kittä saiva ka Liira Ester – jutustaja osa iist Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi tükün «Kevväi Võro liina koolin» (autor Kirchi Kaie, juhendaja Linnamäe Helena), Saarõ Priit – Siimu osa iist Mõnistõ kooli umaloomingulidsõn tükün (autor-juhendaja Pazuhanitši Asta) ja Kasesalu Christina – külänaasõ osa iist Puiga põhikooli tükün «Uduvere laadu pääl» (autor Liiskmani Tiiu, juhendaja Ruuli Helve).

  Silmä jäivä ka Väljaku Markkus – opilanõ Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi tükün «Kevväi Võro liina koolin», Haagi Keitin Mõnistõ kooli umaloomingulidsõn tükün (Keitin avit’ ka tükkü kirota), Visnapuu Aliis seene rolliga Puiga kooli tükün «Suur siin» (juhendaja Ossa Silja) ja mutikõsõ rolliga Puiga tükün «Uduvere laadu pääl». Soika Reio sai kostüümi-preemiä hobõsõ rolli iist Puiga tükün «Uduvere laadu pääl» ja Mäe Kärol Võro instituudi eräpreemiä Senni osa iist Mõnistõ kooli umaloomingulidsõn tükün.

  Latsiaialatsõ olli näütemängupääväle tulnu Haani keelepesäst, Sõmmõrpalost, Põlva Mesimummi latsiaiast, Võro Sõlekese latsiaiast ja Puiga latsiaiast Siilike.

  Haani latsõ saiva kittä suuri ja väikeisi hää kuuntüü iist, Põlva latsõ hulgani häste är mängitü kimmä luu, Sõmmõrpalo latsiaia latsõ elolidsõ ja hää keelega tükü iist. Sõlekese tükk köütse häste kokko luudust, luulõt, pillihellü ja tarkusõterri. Puiga latsiaia tükk jäi silmä julgõ umaloomingu pruukmisõ ja kimmä ülesastmisõga.

  UL
   
  Võro Sõlekese latsiaia poisi Oja Karl Marten (6, kural) ja Uibokannu Roland (6) teivä lustligult perrä kuldnokki ja harakut.
  Harju Ülle pilt
   
  Haani keelepesä lustlik ja juuskmist täüs tükk «Rõõmsa kevväi».
  Harju Ülle pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin