Nummõr' 330
Urbõkuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väiku talo saava api
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu latsõ tükvä huvikuuli
 •  
 • Vana Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Orava kooli latsõ omma hää keeletundja
 •  
 • Võro instituudil 20. aastapäiv
 •  
 • Latsiraamat Kauksi Üllelt
 •  
 • Muusiga-aasta Adsoni-võistlus
 •  
 • Kanepi kihlkunna latsi laulupäiv
 • Märgotus
   
 • Sünge ao mälestüse
 •  
 • Tulkõ kiudutamist meelen pidämä!
 • Elo
   
 • Bussihädä aja üle veere
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Muusiga-aasta Adsoni-võistlus
   
  Jüripääväl, 23. mahlakuul kell 12.30 lugõva latsiaidu ja kuulõ ilolugõja Sännä mõisan Adsoni-nimelidsel luulõpääväl võrokeelist luulõt.

  Latsõ võiva luulõtusõ esi valli. Kõrraldaja tulõtasõ miilde, et om üle-eestiline muusiga-aasta ja või-olla võinu (a piä-i) luulõtuisi valimisõl näide laululisusõ pääle mõtõlda.

  Täpsemb teedüs www.wi.ee. Lugõma tulõkist pallõsõ kõrraldaja teedä anda inne 20. mahlakuud (20.04.). Luulõpäivä kõrraldasõ Võro instituut ja MTÜ Sänna Mõisakeskus.

  Kullõma omma oodõdu kõik huvilidsõ.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin