Nummõr' 330
Urbõkuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väiku talo saava api
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu latsõ tükvä huvikuuli
 •  
 • Vana Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Orava kooli latsõ omma hää keeletundja
 •  
 • Võro instituudil 20. aastapäiv
 •  
 • Latsiraamat Kauksi Üllelt
 •  
 • Muusiga-aasta Adsoni-võistlus
 •  
 • Kanepi kihlkunna latsi laulupäiv
 • Märgotus
   
 • Sünge ao mälestüse
 •  
 • Tulkõ kiudutamist meelen pidämä!
 • Elo
   
 • Bussihädä aja üle veere
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võro instituudil 20. aastapäiv
   
  Imäkeelepäävä (14.03.) pidi Võro instituut – võro keele ja kultuuri hoitmisõ ja oppamisõ keskus – 20. aastapäivä.

  Võro instituudi direktri Kuuba Rainer ütel’, et teno toolõ, et võrokõisi imä omma kõnõlnu latsiga võro keeli, om kiil iks alalõ: «Instituudi tsiht om tuu, et noid imäkeisi olnu inämb ja tuus utsitami võro keele oppust nii kuulõn ku latsiaidun, annami vällä võrokeelitsit raamatit.»

  «Instituut es sünnü tühä kotussõ pääle, inne tuud oll’ olnu aastit võro liikmine ja võrokõisi heränemine,» tulõt’ miilde instituudi luumisõ man olnu ja taad aastil 1997–2004 juhtnu Kama Kaido. «1988 luudi Võro keele ja kultuuri fond – põra Võro selts –, samal aol alost’ Võro hariduskuundis võrokeelitside kirätöie võistlusõga.» Tä märk, et 20 aastaga om võro keele prestiiž pall’o nõsõnu: Vikerraadion omma võrokeelidse uudissõ, tiatri mängvä võrokeelitsit tükke, ilmus võrokeeline aoleht, latsilõ opatas koolin võro kiilt jne.

  «Võro instituudi tüü om tuu man tähtsä, a väega pall’o om ütiskundlist liikmist takan: tubli oppaja, kiä naksi koolõn taad asja iist vidämä, nikani ku tuhandidõ koorilauljidõni vällä, kiä tulõva egä paari aasta takast kokko Umma Pitto laulma.»

  Võrokõisi uma keele hoitmist peetäs tähtsäs terven Eestin: 2014. aastaga keeleteo konkursil nimmati eräle är eesti-võro sõnaraamat. Koidula luulõlugõmisõ-võigõlusõl sai üte eräpreemiä Kalla Urmas Koidula luulõtusõ «Imä süä» ja Oldekopi «Varblanõ» lugõmisõ iist.

  Harju Ülle
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin