Nummõr' 330
Urbõkuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väiku talo saava api
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu latsõ tükvä huvikuuli
 •  
 • Vana Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Orava kooli latsõ omma hää keeletundja
 •  
 • Võro instituudil 20. aastapäiv
 •  
 • Latsiraamat Kauksi Üllelt
 •  
 • Muusiga-aasta Adsoni-võistlus
 •  
 • Kanepi kihlkunna latsi laulupäiv
 • Märgotus
   
 • Sünge ao mälestüse
 •  
 • Tulkõ kiudutamist meelen pidämä!
 • Elo
   
 • Bussihädä aja üle veere
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Orava kooli oppaja Glaseri Maaja, opilasõ Jäägeri Karina ja Hääle Liis.
  Harju Ülle pilt.
   
  Orava kooli latsõ omma hää keeletundja
   
  Harju Ülle

  Võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaadil «Ütski tark ei sata’ taivast» olli 8. klassi parõmba kõik Orava koolist.

  Edimädse kotussõ sai Jäägeri Karina (53 punkti 60st), tõsõ Hääle Liis (47 p), kolmanda Suurmanni Randy (46 p).

  «Meil kotoh kõnõldas võro kiilt ja avit’ tuugi, et hulga küsümüisi oll’ kodokihlkunna, Vahtsõliina kihlkunna kotsilõ,» selet’ Karina (15) umma võitu.

  Liis ütel’, et ku ümbretsõõri kõnõldas, sis jääs iks midägi külge kah. Kõgõ rassõmbas ülesandõs pei tütärlatsõ võrokiilse jutu tõisi sõnnoga ümbrekirotamist.

  «Koolih om kah muidoki võro keele oppus,» selet’ Orava kooli oppaja Glaseri Maaja. «Meil om võro keele päiv, sis piät terve kuul kõnõlõma võro keeli. Oppaja kõnõlõsõ muido kah, ku tahtva, ja viil laulami, loemi luulõtuisi, teemi näütemänge.»

  Tubli keeletundja olli ka Haani koolist, Võro Kreutzwaldi ja Verska gümnaasiumist.

  11. klassi opilaisist olli kõgõ parõmbõ uma keele tundja Avansi Kristin Võro Kreutzwaldi gümnaasiumist (62 punkti 70st), Kudre Doris Verska gümnaasiumist (57 p) ja Tammemägi Laura Võro Kreutzwaldi gümnaasiumist (55,5 p).

  «Vanavanõmba eläse Antslan, noidõga kõnõlõ kõgõ inämb võru kiilt,» selet’ Avansi Kristin (17) tuud, mille täl võistlusõl häste läts’. «No mõnõ as’a man avit’ loogilinõ mõtlõminõ kah: oll’ ülesannõ panda söögiasjo nime eesti kiilde. Oll’ sipul ja järgmäne kibluk, sis mõtli, et vast taa iks küüslauk om.»

  Kristini imä, Võro Kreutzwaldi muusõumi kogohoitja Avansi Malle ütel’, et tütre võit üllät’ – iks liinalats. «No mi mehega kõnõlõmi koton kah võro kiilt, eks tä kuuld tuud kõik aig,» selet’ tä.

  Võro keele ja kultuuri tundmisõ võistlust kõrraldas Võro instituut 2001. aastast pääle.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin