Nummõr' 330
Urbõkuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väiku talo saava api
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu latsõ tükvä huvikuuli
 •  
 • Vana Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Orava kooli latsõ omma hää keeletundja
 •  
 • Võro instituudil 20. aastapäiv
 •  
 • Latsiraamat Kauksi Üllelt
 •  
 • Muusiga-aasta Adsoni-võistlus
 •  
 • Kanepi kihlkunna latsi laulupäiv
 • Märgotus
   
 • Sünge ao mälestüse
 •  
 • Tulkõ kiudutamist meelen pidämä!
 • Elo
   
 • Bussihädä aja üle veere
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Vana Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
   
  Rahvakultuuri keskusõ Vana Võromaa kultuuriprogramm jagi võrokõisi umakultuuri ettevõtmiisi jaos päält 133 000 euro.

  Programmist saava tukõ suurõmba umakultuuripido: Moisekatsi Elohelü, lõõtspillifestivaal Harmoonika, Võro folkloorifestivaal, Võro-Seto näütemängupäiv, Uma Pido (ettevalmistaminõ).

  Programmi toega tetäs perimüsmuusiga kontsõrtõ Teppo lõõdsatalon ja koolõn.

  Rahha anti perimüskultuuri suvõkuulõ ja laagridõ kõrraldamisõs: Kaika suvõülikuul Räpinäl, Harglõ-Karula kihlkunna latsi suvõkuul, Võromaa rahvapillilaagri, latsi võro keele laagri Põlva talorahvamuusõumin, Kanepi kihlkunna 340. aastapäävä perimüspäiv.

  Toetusraha abiga antas vällä latsiraamatit: koolilatsi kirätöie kogomik «Mino Võromaa», Ojari Triinu «Vana katskinõ kass», aokirä Täheke võrokiilne nummõr ja võrokeelidse piltsõnastu 2. osa. Toeti ka latsilauluplaadi «Upa-upa» ja Kikka Karla lõõdsaplaadi tegemist.

  Programmi toega tetäs võrokeelitsit lavastuisi: Ruusal tulõ suvõlavastus «Lahvka», Teppo lõõtsatalon «Simmanilugu» ja Lasval kolhoositeemäline näütemäng.

  Rahha anti ka ETV «Tagamõtsa» nellä vahtsõ jao kirotamisõs.

  Programmi toega läävä edesi võro keele oppaminõ latsiaia- ja koolilatsilõ, Uma Lehe välläandminõ, Tarto Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõ ja savvusanna-tegemise ja viil mitmõ ettevõtmisõ.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin