Nummõr' 330
Urbõkuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väiku talo saava api
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu latsõ tükvä huvikuuli
 •  
 • Vana Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Orava kooli latsõ omma hää keeletundja
 •  
 • Võro instituudil 20. aastapäiv
 •  
 • Latsiraamat Kauksi Üllelt
 •  
 • Muusiga-aasta Adsoni-võistlus
 •  
 • Kanepi kihlkunna latsi laulupäiv
 • Märgotus
   
 • Sünge ao mälestüse
 •  
 • Tulkõ kiudutamist meelen pidämä!
 • Elo
   
 • Bussihädä aja üle veere
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Savikunst tege latsõ rõõmsas.
  Pilt eräkogost
   
  Pikäkannu latsõ tükvä huvikuuli
   
  Harju Ülle

  Pikäkannu huvikuul om saanu paari aastaga sisse sändse huu, et tuu kandi latsil ikäv joht ei nakka.

  Huvikuul sai mano tsihiotsmismängu (orienteerumine) ja savikunstitsõõri üten keraamigaahoga. Pikäkannu huviharidusõ iistvõtja Tamra Ave ütel’, et ahi tüütäs egä nätäl: «Savikunsti oppus om suurilõ kah ja mõnikõrd ei mahu kõik as’akõsõ ahjo ärki.»

  Muusigahuvilidsõ saiva kitarre, parmupille, eelektriklavõri ja võimõndusõ.

  Latsilõ tull’ kasus mäesuusatamisõ oppus: «Päält nellä kõrda Kuutsõmäel ja kõrda Kütioron saiva mi latsõ taa asa selges,» hinnas’ Tamra Ave. «Elämi suusamäki lähkül, a inämbüs Võromaa latsist olõ-i saanu mäesuusatamist pruuvi. Umavalitsuisiliit ujomist tugõ, võisi kaalu ka mäesuusatamisõ tugõmist.»

  Viil saiva latsõ kävvü Hiiumaad kaeman.

  Pikäkannu huvikuul läts’ käümä Kodaniguütiskunna tsihtkapitali (KÜSK) abiga. Huvikuuli om tugõnu Lasva, Orava ja Võro vald ni Eesti-Šveitsi kuuntüüprogrammi vabaühenduste fond.

  Huvikuuli omma oodõdu ka tõsõ huvilidsõ, kiä saava sinnä sõita.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin