Nummõr' 330
Urbõkuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väiku talo saava api
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu latsõ tükvä huvikuuli
 •  
 • Vana Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Orava kooli latsõ omma hää keeletundja
 •  
 • Võro instituudil 20. aastapäiv
 •  
 • Latsiraamat Kauksi Üllelt
 •  
 • Muusiga-aasta Adsoni-võistlus
 •  
 • Kanepi kihlkunna latsi laulupäiv
 • Märgotus
   
 • Sünge ao mälestüse
 •  
 • Tulkõ kiudutamist meelen pidämä!
 • Elo
   
 • Bussihädä aja üle veere
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Muusigasõbõr pildimiis
   
  Võromaa muusõum pidä timahavast muusiga-aastat tähtsäs näütüsega ja ka muusõumimäng om seokõrd muusikaga köüdetü.

  Kukki seo vana pildi pääl om mi kandi üts tunnõtumpi piltnikkõ, Tsooru kandist peri Niilusõ Jaan (1881–1941?), oll’ timägi köüdetü muusikaga – Niilus meisterd’ aoviites harmooniummõ.

  Niilusõ Jaani teedäs pilte perrä, midä tä tekk’ vabahussõan, kultuuri- ja haridustegemiisist. Timä pildi panti umal ao raamatidõ, kooli lõpualbumidõ ja kallendridõ pääle.

  A et Niilus oll’ ka kõva meistrimiis, naas’ tä tegemä esi fotopapõrd ja pildiraamõ ni jõudsõ harmooniumini vällä.

  Ku Niilus jälki üte uhkõ harmooniumi valmis sai, kirot’ tuust Ploomi Elmo aolehen Elu (1.03.1940). Oll’ olnu kõrralik ja väega hää helüga muusigariist. Niilus meisterd’ seo valmis ilma tüüpingi abilda, kast oll’ tettü vineerist. Pill sõitsõ Põlva lähküle Adiste algkuuli, midä juhtsõ tõnõ tunnõt võrokõnõ Ivaski Albert.

  Mõnõ aasta iist oll’ Niilusõl valmis saanu ka «kohvri-harmoonium», midä meistrimiis sakõst reisi pääle üten võtt’ – muusiga oll’ umast käest olõman.

  Lehen oll’ viil juttu, et Niilusõ Jaan om õkva järgmädse harmooniumi tegemise ette võtnu. Kas tä tuu valmis sai, olõ-i teedä. Pellädä om, et mitte, selle et mõnõ kuu peräst võti vinläse Eestimaa är. Vahtsõlõ võimulõ es miildü sukugi Niilusõ Jaani pildimeheammõt vabahussõan ja kaitsõliitlasõs olõminõ kah. 1941. aastagal saadõti tä Tsiberihe (10+5 aastagas) ja miä timäst edesi sai, om tiidmäldä.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Niilusõ Jaan esitettü harmooniumiga.
  Pilt aolehest Elu
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin