Nummõr' 330
Urbõkuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väiku talo saava api
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu latsõ tükvä huvikuuli
 •  
 • Vana Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Orava kooli latsõ omma hää keeletundja
 •  
 • Võro instituudil 20. aastapäiv
 •  
 • Latsiraamat Kauksi Üllelt
 •  
 • Muusiga-aasta Adsoni-võistlus
 •  
 • Kanepi kihlkunna latsi laulupäiv
 • Märgotus
   
 • Sünge ao mälestüse
 •  
 • Tulkõ kiudutamist meelen pidämä!
 • Elo
   
 • Bussihädä aja üle veere
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tulkõ kiudutamist meelen pidämä!
   
  Memento Võromaa ühendüs kuts kiudutõduid ja ka kõiki tõisi Võro ja Põlva maakunna inemiisi 1949. aastaga suurt kiudutamist meelen pidämä.

  Suurõmba kokkutulõmisõ ommava Võrol ja Verioral, kost lätsivä 66 aastat tagasi vällä kiudurongi mi rahvaga.

  25. urbõkuu pääväl kell 12 kõnõldas kiudutamisõst Võro raudtiijaaman ja kell 14 Veriora jaaman. Tsiberide saadõtuid tulõva mälestämä ka maavanõmba, liinapää ja inemise Kaitsõliidu malõviist.

  Mõnistõ rahvas tulõ säält kandist välläsaadõtuid mäletämä kell 10 koolimaja manu. Tuu oll’ jo aig, millest es jää pia ütski perekund putmalda.

  Vanalt Võromaalt kiudutõdi 1949. aastal kokku 1654 inemist, noide siän 458 last. 26. urbõkuu pääväl sõit’ Võro raudtiijaamast vällä ešelon 58 vaguniga. Perämäne rong, kon kiudutõdu pääl, sõit’ vällä 29. urbõkuu õdagu 28 vaguniga. Perrä saadõti vai sis võeti kinni ja lasti maaha viil 1021 inemist. Nii sai kannahta kokku 2675 Vana Võromaa inemist.

  Kõgõ inämb kiudutõdi inemiisi Vahtsõliina vallast (108), Mõnistõst (102) ja Liinamäe vallast (91), Põlvast (109) ja Võrolt (92). Kokku viidi Eestist är päält 22 000 inemise, näist pääle 60% naasõ. Ildampa saadõti perrä viil päält 11 000 inemise.

  Terve Eesti pääle kõrrald’ kiudutamist pia 21 000 inemist: kiudutajiid oll’ sama pall’u ku noid inemiisi, kiä är Tsiberilõ saadõti.

  Memento Võromaa ühendüsen om 320 Vanalt Võromaalt kiudutõdut inemist.

  Silla Silver, Memento Võromaa ühendüse juht
   
  Koha Priidu tsehkendüs
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin