Nummõr' 77
Lehekuu 24. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütäjä saava plaadi
 •  
 • Tulõ keriguplatsi laat
 •  
 • Tuhalaotaja vajju kõtuni mua sisse.
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu pandas raamatuhe
 • Elo
   
 • Vidinä haost ja haan'ast
 •  
 • Laande Alli: mulgi om’ ka sääntse tugeva nagu võrukese!
 • Märgotus
   
 • Uma Leht ku uma leht
 •  
 • Umma Lehte lugõ üle 32 000 inemise
 • Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
   
  «Mino Võromaa» jutu pandas raamatuhe
   
   
  Kaasi vaihõlõ saa 18. Võromaa latsi kirätöie kogomik «Mino Võromaa», midä näüdätäs 31. lehekuu pääväl Võro liinan Võro Instituudi saalin.

  «Timahava saadi latsõ võistlusõlõ inämb töid ku varõmb – kokko tull' kirätükke 200–300 vaihõl,» kõnõlõs kogomigu kokkosäädjä, Antsla kooli oppaja Silmä Anu. Timä sõnno perrä saadi Võro maakunna latsõ juttõ ja luulõtuisi tsipa inämb ku Põlva maakunna opilasõ, a pall'o põnõvit kirätükke tull' ka Räpinält, Põlvast, Saatsest ja muialt.

  Silmä Anu ütles, et kõgõ kavvõmb kirotaja oll' üts' lats', kiä opp' Tarto kommerts'gümnaasiumin, a hoit iks sidet vanavanõmbidõ ja Võromaaga. «Kah'o, et uma jutu saat' õnnõ üts' gümnaasiumiosan käüjä lats', päämidselt kiroti põhikoolilatsõ,» märk' Silmä Anu.

  Tä ütles, et aastaga om mano tulnu mitmit kirotajit, a pall'o oll' ka joba vannu tutvit.

  «Eläjäjuttõ oll' seokõrd vas't kõgõ inämb,» ütles Silmä Anu. «A väega põnõvit juttõ kiroti latsõ ummi vanõmbidõ ja vanavanõmbidõ mälestüisi perrä. Neo jutu liiguti väega. Põnnõv oll' tuu, kuis latsõ kiroti ummi vanõmbidõ nuurpõlvõst – Vinne ao lõpust.»

  «Mino Võromaa» võistlus om ainukõnõ kotus, kohe Võromaa latsõ saava saata vanõmbilt-vanavanõmbilt kuultuid juttõ. Silmä Anu soovitas naid kõigil huviliidsil vagivahtsõst kogomikust lukõ.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Mis tsiga otsast är võtt, tuud ei panõ inämb kuningas otsa!

  Ritari Tiiu pand Rõugõ vanasõnaga paika ristipuiõ ragomisõ Rosmal.

   
   Uma Lehe sõbõr!