Nummõr' 329
Urbõkuu 3. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kauba kitmise kunst avitas väikut tuutjat
 • Uudissõ
   
 • Mi kandi riigikogolasõ
 •  
 • Tsiakatsk perrä ei anna
 •  
 • Karulan saa teedä põlitsist sortõst ja tõugõst
 • Märgotus
   
 • Jõksi Henn: otsus tulõ tetä palamisõga!
 •  
 • Aigu om!
 • Elo
   
 • Söögi- ja õlikan’ep lätt häste kaubas
 •  
 • Võromaa latsi folklooripäiv oll ́ Kuldrin ja mudilaisi uma tulõ Võrol
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Lustipido kangõmba kraamiga Eesti Vabariigi edimädsel aol. Iin valgõ rätiga om Räpinä piltnik Keero (Keerd) Mari. Ku viil kellegi nimme tiiät, võisi muusõumilõ teedä anda.
  Pilt Räpinä koduluu- ja aiandusmuusõumi kogost
   
  Kae kost aktsiis peri om!
   
  Räpinä luumõmaja sai sügüse lua olut ja veini tetä, põrõhõla saa noid mõnõh Räpinä söögikotussõh mekki kah. Minevä nädäli kirot’ Postimees, et väiksil ollõ- ja veinitegijil om tegünü huvi umma kraami ammõtligult müvvä. A olõ-i tuu riigiga as’aajaminõ lihtsä.

  No vanastõgi hoitsõ riik kangõmba kraami ajamisõl silmä pääl. Egäl mõisal oll’ uma viinavabrik, kon üle jäänü kardok viinas aeti. Ku talorahva kardokakuh’a talvõl suurõ külmäga läbi külmssi, sis viidi ärkülmänü kardoka kah õkva mõisa viinaküüki.

  Vaka (kaalu perrä umbõs 50 killo) kardokidõ iist mass’ mõis 50–60 kopkast, tuust sai pangitävve piiretüst. Praaga seivä är mõisa eläjä.

  Kurõkülä miis Jaagundi Paul (1899–1997) om umih mälehtüisih kirotanu, kuis tsaaririigi lõpupäivil mõisa viinakua perrä kaeti. Riigi ammõdimiist, kiä kaeman käve, kutsuti aktsiisis.

  Ku aktsiisi-herrä (harilikult postitõllaga) mõisahe jõudsõ, oll’ tuusaos kimmähe kõva pido ja trall käümä tougatu. Aktsiis viidi mõisa viinaküüki kaema järgmädsel pääväl. Mehekene oll’ tuusaos joba sändseh saisuh, et kitt’ kõik hääs, midä tälle näüdäti.

  A ütskõrd oll’ üts Toolamaa mõisa viinaköögi tüümiis näüdänü aktsiisilõ kotust, kohe oll’ puhastamalda piiretüst kõrvalõ pantu. Tüümiis sai ärkaibamisõ iist kimmä preemiä ja mõisnik kõva trahvi. Kaibaja lei tuu preemiä kipõlt lajas ja tull’ sis jälki mõisnigu käest tüüd küsümä. Mõisnik näüdäs’ tälle muidoki ust.

  Toolamaa viinaküük tüüt’ tõsõ ilmasõa lõpuni, peräh tetti sinnä konservitehas.

  Ütskõrd oll’ aktsiis Räpinä mõisa härbäni ette sõitnu ja mõisah üümajja küsünü. Herrä oll’ lasknu üteldä, et mõisan vapa tarrõ olõ-i (ummõhtõ oll’ mõisah 99 tarrõ!). Oll’ saatnu aktsiisi mõisa kõrtsi, kon kah üüd olõmisõs tarõ olliva.

  Aktsiisilõ oll’ kõrdsih kehväste süvvä antu ja tä oll’ sääl terve üü lutikidõga madistanu.

  Järgmädsel pääväl oll’ aktsiis mõisa viinaküüki väega kõvastõ puistanu. Kõik, mis ülearvo, oll’ Võhandu jõkkõ lasknu. Tuu jandali pääle oll’ mõisnik uma viinaköögi är kinni pandnu.

  Räpinä Kodoluu- Ja Aiandusmuusõum
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin