Nummõr' 329
Urbõkuu 3. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kauba kitmise kunst avitas väikut tuutjat
 • Uudissõ
   
 • Mi kandi riigikogolasõ
 •  
 • Tsiakatsk perrä ei anna
 •  
 • Karulan saa teedä põlitsist sortõst ja tõugõst
 • Märgotus
   
 • Jõksi Henn: otsus tulõ tetä palamisõga!
 •  
 • Aigu om!
 • Elo
   
 • Söögi- ja õlikan’ep lätt häste kaubas
 •  
 • Võromaa latsi folklooripäiv oll ́ Kuldrin ja mudilaisi uma tulõ Võrol
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Antsla gümnaasiumi folklooritsõõr lauli Lichteini Elini vidämisel võrokiilset «Saksa laulu».
  Nuka Kalle pilt
   
  Võromaa latsi folklooripäiv oll ́ Kuldrin ja mudilaisi uma tulõ Võrol
   
  Kuulmetsa Heli

  Radokuu 26. pääväl peeti Kuldri koolin Võromaa latsi folklooripäivä.

  Kokko oll’ tulnu päält 140 latsõ: Võro liinast, Parksepäst, Rõugõst, Antslast, Kärgulast ja ka Kuldri koolist. Kavvõmba külälidse olliva tulnu Aluksnest, latsirühm Matisēni 19 latsõ ja viie oppajaga.

  Seo aasta oll’ päävä teemas mäng. Mängiti mänge, pille ja laulumänge, tandsiti ja laulti nii ütenkuun ku rühmiga eräle.

  Kuigi oll’ Võromaa folklooripäiv, oll’ võro kiilt veidü kuulda. Siski, Antsla gümnaasiumi folklooritsõõr Lichteni Elini iistvidämisel laulsõ ja tandsõ maaha võrokiilse «Saksa laulu» ja Rõugõ kooli folklooritsõõr Kahuski Maali oppamisõl «Pääväloitsu».

  Et päävä teemas oll’ mäng, sis meisterdi kõik latsõ hindäle päävä lõpun üte rätipoisi vai -tütrigu. Nigu vanastõ, ku mänguasjo poodist saia es olõ. Rõivatükü sisse peotäüs villa, nööriga kokko ja sõlmõ otsõ sisse.

  4. urbõkuu pääväl kell 10 tulõ Võro muusigakoolin eräle õnnõ latsiaialatsi folklooripäiv nimega «Lambamäng». Kõik võiva tulla kaema ja kullõma.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin