Nummõr' 329
Urbõkuu 3. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kauba kitmise kunst avitas väikut tuutjat
 • Uudissõ
   
 • Mi kandi riigikogolasõ
 •  
 • Tsiakatsk perrä ei anna
 •  
 • Karulan saa teedä põlitsist sortõst ja tõugõst
 • Märgotus
   
 • Jõksi Henn: otsus tulõ tetä palamisõga!
 •  
 • Aigu om!
 • Elo
   
 • Söögi- ja õlikan’ep lätt häste kaubas
 •  
 • Võromaa latsi folklooripäiv oll ́ Kuldrin ja mudilaisi uma tulõ Võrol
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Julgõ soe rõnd om rasvanõ
   
  Seon lehen om juttu katõst Orava kandi ettevõtjast, kiä omma mõlõmba saanu kõvas tegijäs õnnõ mõnõ aastaga.

  Edimäne nipp om mõlõmbal lihtsä – uma nišš. Rätsepä Aarel ja Järvepera Tiinal om tuu paki sisse pantu puhas mahl ja glögi, Tootsi Markol jäl tüüstüslik kanõp.

  A tuust õnnõ ei avida, ku sa hääd asja tiit. Müvvä piät kah mõistma. Võro instituut uurõ, kuis lätt väikukõisil ettevõttil, miä pruukva tuutmisõ man Vana Võromaa kultuuriperändit, luudusväärtüisi ja mi kandin kasunut söögikraami.

  Tull’ vällä, et kõgõ suurõmb murõ omgi müümine. Poolõ ettevõtja möövä kõgõ parõmba meelega umma kraami kotost vai internetist. Umma kraami kitvä ja tuu müümist kõrraldasõ vähätse, kukki kõik tiidvä, et turu nõudminõ om suurõmb ku pakminõ. A nigu ütles Rätsepä Aare, julgõ päähämäärmine omgi tuu, millega peräkõrd suurõlt võidat.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin