Nummõr' 329
Urbõkuu 3. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kauba kitmise kunst avitas väikut tuutjat
 • Uudissõ
   
 • Mi kandi riigikogolasõ
 •  
 • Tsiakatsk perrä ei anna
 •  
 • Karulan saa teedä põlitsist sortõst ja tõugõst
 • Märgotus
   
 • Jõksi Henn: otsus tulõ tetä palamisõga!
 •  
 • Aigu om!
 • Elo
   
 • Söögi- ja õlikan’ep lätt häste kaubas
 •  
 • Võromaa latsi folklooripäiv oll ́ Kuldrin ja mudilaisi uma tulõ Võrol
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  hädäldäjä
   
    
  Atsihh!
   
  Ku lats koolist pisiläisi tuu ja ma haigõs jää, kiä mullõ tuu hääs tege?

  Tõist kõrda kolmõ kuu joosul, viies päiv läkäskele, tossuta kurku, kuumuta jalgu, juu ingveritsäid, neelä bronteksit. Seo om kõgõ selgemb tervüsekah’o ja mu meelest om nakkusõ edesiandminõ kuritüü.

  Pää haltas. Ku midägi koolin sitastõ om, kutsutas minno kuuli. Ma pallõsi kah no poisi klassijuhatajat hindäle küllä. Köhisi tälle kats kõrda pääle, kaegu esi, kas niimuudu om hää.

  Aidsi edesiandminõ om kuritüü, a kas gripi edesiandminõ ei olõ? Saada poiskõsõ hindide perrä, a muud tä kodo ei tuu ku pisiläisi.

  Minevä kõrd sai inne Indiahe sõitmist pisiläse külge. Istsõ Araabia mere veeren, jala sooladsõ vii seen, vällän 34 kraati lämmind, ja läkäskeli. Järgmäne lõunaaig niisama.

  Paigapäälidse inemise tulli kõik kaema, nä es olõ läkäskelejät inemist elon nännü.

  Perän vist mõtli, et ma olõ määnegi guru, tiidjämiis.Istsõva sõs kõik mu kõrvalõ, panni mu muudu jala vette ja mugu pruumsõ kah läkäskellä.

  Ega näil väega vällä es tulõ. Ku mul jäl läkähüs tull’, sõs kaiva mullõ lukupidävähe otsa, panni käe rõnna pääle risti ja kumardi mu poolõ. Sis naksi mul perän käümä.

  Kolmandal pääväl naksi edimädse hindu kah joba periselt köhimä. Edimält olli nä väega õnnõligu, neländäl pääväl tull’ joba mõistjit mano, nädäli peräst köhisi terve Mandremi viiviir.

  Gurus es piä minno inämb kiäki, nä olli rõõmsa, et kah suurõ kunsti selges omma saanu.

  A mi koolisüstem ei kõlba kohegi. Mul ei olõ elon rohkõmb matõmaatikat vajja olnu ku ütskõrdütte ja protsõndivõtmist. Plussi-miinust kah. Kirä tundmisõst avitas. A mullõ opati Aafriga mullavüüd.

  Ma ei tiiä seenimaani, kas Antarktiga om üllen vai all, kõik aig lätt segi. A mille ma piätki tiidmä, ku mul elon sinnä asja ei olõ.

  Tsisnak, sipul, ingviir, bronteks, tableti. Paratsetamool, aspõriin, sinebivanni, piprõplaastri, villadsõ suka.

  Omgi kõik, midä ütel koolisüstemil inemisele pakku.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin