Nummõr' 328
Radokuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lehmä vällä, lamba sissen
 • Uudissõ
   
 • Luulõ lugõmisõ võistlusõ võit’ Plaado Marii
 •  
 • Kaivanduisi asõmõlõ plaanitas luuduskaitsõalla
 •  
 • Kalapüüdmise võistlus «Põrmu purikas»
 •  
 • Võta Urvastõn kandidaatõ nöpsist kinni!
 • Märgotus
   
 • Targa valimisõ oppus
 •  
 • Maainemise omma kimmä valijan
 • Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Võta Urvastõn kandidaatõ nöpsist kinni!
   
  Pühäpäävä, 22. radokuu pääväl kell 17 omma Urvastõ seldsimajja oodõdu kõik, kiä tahtva üten Riigikogo kandidaatõga seo kandi tulõvigutsihte säädi.

  Urvastõ küläde selts om kokko kutsnu nelä suurõmba eräkunna kandidaadi, kellel saa nöpsist kinni võtta ja uuri, midä nä su jaos tähtsist as’ost arvasõ.

  Paiga pääle omma lubanu tulla Padari Ivari, Müürsepä Kurmet, Kersna Liina, Nääme Alar, Kõva Kalvi, Taro Igor ja Sibula Priit.

  Päält jutuajamist võtt pilli vällä Urvastõ kapell.

  Täpsembät teedüst saa Konnula Airi käest tel 520 6001 vai www.urvasteseltsimaja.ee/uudised.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin