Nummõr' 328
Radokuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lehmä vällä, lamba sissen
 • Uudissõ
   
 • Luulõ lugõmisõ võistlusõ võit’ Plaado Marii
 •  
 • Kaivanduisi asõmõlõ plaanitas luuduskaitsõalla
 •  
 • Kalapüüdmise võistlus «Põrmu purikas»
 •  
 • Võta Urvastõn kandidaatõ nöpsist kinni!
 • Märgotus
   
 • Targa valimisõ oppus
 •  
 • Maainemise omma kimmä valijan
 • Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kalapüüdmise võistlus «Põrmu purikas»
   
  Seo puulpäävä (21.02. kell 10–14) tulõ Põlva kihlkunnan Navi külän Põrmu järve pääl viiendät kõrda kalapüüdmise võistlus «Põrmu purikas».

  Võistlusõ võit tuu, kiä püüd kõgõ rassõmba unigu kallo. Kaalutas sändsit kallo: ahhun, haug, särg, rundul (ruusärg) ja viidik. Mehe, naasõ ja noorõ võistlõsõ eräle.

  Pääavvohind om reis Brüsselihe. Reis loositas vällä kõigi vaihõl, kiä võistlusõl üten löövä. Kolm kõvõmbat kalamiist ja kolm kõvõmbat naist saava pääle võistlust sanna ja viil hulga muid avvohindu.

  Teedüst saa tel 5853 4087.

  UL
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin