Nummõr' 328
Radokuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lehmä vällä, lamba sissen
 • Uudissõ
   
 • Luulõ lugõmisõ võistlusõ võit’ Plaado Marii
 •  
 • Kaivanduisi asõmõlõ plaanitas luuduskaitsõalla
 •  
 • Kalapüüdmise võistlus «Põrmu purikas»
 •  
 • Võta Urvastõn kandidaatõ nöpsist kinni!
 • Märgotus
   
 • Targa valimisõ oppus
 •  
 • Maainemise omma kimmä valijan
 • Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kaivanduisi asõmõlõ plaanitas luuduskaitsõalla
   
  18.02. kell 17 oodõtas luudusõsõpru Mõnistõ rahvamajja märkmä, kas Eesti lõunatippu passisõ kaivandusõ vai hoobis suurõmb luuduskaitsõala.

  «Oodõdu omma kõik, kiä tahtva, et Eestimaal olõssi ilosit ja putmalda kotussit,» kuts Eesti luuduskaitsõ seldsi Varstu osakunna juht Silla Silver.

  Jutt käü Naha kaivandusõst (38 ha), midä tahetas tetä õkva Eesti lõunatippu. Aastak tagasi arotõdi tansaman Kalkahu kaivandusõ (102 ha, 1,2 km kavvõn) tegemise plaani. No om Kalkahu kaivandusõ keskkunnamõo hindamisõ programm jõudnu keskkunnaministeeriümmi.

  9. radokuu pääväl saadi luuduskaitsja keskkunnaministeeriümile paprõ, millen soovitasõ kaivanduisi asõmõl Piitre jõõ 500hektärilidse maastigukaitsõala 1200 ha suurõmbas tetä. Kaitsõala nakkas õkva Kalkahu kaivandusõ-ala mant.

  Põhjõndus om tuu, et Eesti lõunatipun kasus suvidsõ uurmisõ perrä pia 30 harva kasvukõist, kümmekund kaitsõalost eläjäkeist ja kümme liiki tsirkõ. Säält läävä läbi ka matkaraa. Luuduskaitsja otsva kaivanduisi ala päält lindorava, musta toonõkurõ ja kunnakodassidõ pessi. Kiä taht avita, või üten otsma minnä.

  Harju Ülle
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin