Nummõr' 328
Radokuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lehmä vällä, lamba sissen
 • Uudissõ
   
 • Luulõ lugõmisõ võistlusõ võit’ Plaado Marii
 •  
 • Kaivanduisi asõmõlõ plaanitas luuduskaitsõalla
 •  
 • Kalapüüdmise võistlus «Põrmu purikas»
 •  
 • Võta Urvastõn kandidaatõ nöpsist kinni!
 • Märgotus
   
 • Targa valimisõ oppus
 •  
 • Maainemise omma kimmä valijan
 • Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Plaado Marii võtt’ mõlõmba latsõ võistlusõlõ üten.
  Harju Ülle pilt
   
  Luulõ lugõmisõ võistlusõ võit’ Plaado Marii
   
  Harju Ülle

  Leevi naanõ Plaado Marii (30) valiti nätäl tagasi Vana Võromaa kõgõ parõmbas luulõlugõjas, avvohinnas om sõit Pärnuhe Koidula-nimelidsele luulõ lugõmisõ võistlusõlõ.

  «Har’oti kõvastõ,» tunnist’ Plaado Marii pääle võitjas kuulutamist. Tä lugi Koidula luulõtusõ «Keelepeksmine» ja Ilvesse Aapo «Seene». «Väega miildüs taa Aapo luulõtus, nii mino muudu,» muheli Marii.

  Tä ütel’, et om luulõvõistluisil joba «vana kala» – käve pall’o võistlõman joba kooliaol ja sakõst võitsõ kah. Ka timä vanõmb lats Maritte Arianne (6) om hää luulõlugõja: võitsõ minevä aasta Adsoni-nimelidse luulõ lugõmisõ võistlusõ (kõgõ noorõmbidõ latsi siän).

  Marii om põlinõ Leevi tütrik ja parhilla uma katõ latsõga koton.

  Hindamiskogo (Kudu Ilmar, Allasõ Tiia ja Kikka Liis) valik oll’ tettü tuu tsihi perrä, et mi kanti võinu Koidula-võistlusõl esindä ummamuudu lugõja. ˇürii löüd’, et Marii lugi Koidula veidü tunnõtut luulõtust häste elolidsõlt, ilma esämaalidsõ pühähüseldä, miä hariligult Koidula ilolugõmisõ puhul kombõs om.

  Koidula-võistlusõlõ päses ka tõsõ kotussõ saanu Kalla Urmas. Kreutzwaldi muusõumi eräpreemiä sai Möldri Tuulike ja Võro Instituudi eräpreemiä Raa (Raag) Ere.

  Koidula-võistlusõ eelvoor oll’ 10. radokuu pääväl Võrol Kreutzwaldi muusõumin. 17 inemist lugi üte Koidula ja üte Vana Võromaa luulõtaja luulõtusõ. Võrokeelitsit luulõtuisi loeti kümme, noist kats Koidula umma. Üte oll’ mi kiilde ümbre pandnu Voolaise Paulopriit aastal 1924 ja tõsõ Ojari Triinu tsipakõsõ inne võistlust.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin