Nummõr' 328
Radokuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lehmä vällä, lamba sissen
 • Uudissõ
   
 • Luulõ lugõmisõ võistlusõ võit’ Plaado Marii
 •  
 • Kaivanduisi asõmõlõ plaanitas luuduskaitsõalla
 •  
 • Kalapüüdmise võistlus «Põrmu purikas»
 •  
 • Võta Urvastõn kandidaatõ nöpsist kinni!
 • Märgotus
   
 • Targa valimisõ oppus
 •  
 • Maainemise omma kimmä valijan
 • Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Targa valimisõ oppus
   
  Et Riigikokko saasi võimaligult hää ja tegüsä inemise, piässi kandidaatõ kaaldma tsipa tõistmuudu ku valla- vai liinavolikogo valimisõ man. Väiku oppus, kuis saotsõst viist tuu kõgõ kimmämb kala vällä püüdä.

  1.Vali kimmähe:

  * Midä inämb selge pääga inemiisi valiman käü, tuud parõmba kandidaadi sõgla pääle jääse. E-hääletämine om 19.02.–25.02. ja eelhääletämine 19.02.–22.02. Valimiisipäiv om 1.03.

  2. Praki vällä «pardsi» – hää jutu ja vällänägemisega helüpüüdjä. Riigikogon vaotasõ nä õnnõ eräkunna «tagatarõ» käsu pääle verevät vai rohilist nuppi, Eesti elo üle otsustasõ tõsõ. Kuis «partsi» är tunda:

  * Timä mol’o om tutva telekast, aolehist ja Internetist.
  * Tä ei olõ Lõuna-Eestist peri ja inne käve tan harva.
  * Õnnõ inne valimiisi löperdäs tä kõgõ su kodokandin ümbre, istus egän pidolavvan, press hinnäst pensionääre klubi tandsuõdagulõ ja ansambliga üte lava pääle.
  * Kõnõlõs väega kinäste tuust, et kõik saa parõmbas, a midä ja kuis tä esi tuu hääs tege, jätt kõnõlõmalda.

  3. Praki vällä parteibroileri.

  * Tä kitt, ku pall’o riigi rahha timä eräkund su kanti tuu / om toonu (a või-olla om tuu hoobis Euruupa Liidu abiraha, midä nigunii maakundõ vaihõl lakja jaetas).
  * Tä lupa, et timä eräkund nõst kipõlt ja pall’o palka ja/vai pensionni. A pension nõsõs õnnõ sis, ku sotsiaalmassu inämb mastas, ja palk sis, ku tüüandjal tuus rahha om.
  * Tä jaga pall’o kingitüisi. Tunnõt, et vastatasos piät uma helü tälle andma. Nuu kingitüse tulõva eräkunna pääkontorist, sa ei olõ seolõ kandidaadilõ midägi võlgu.

  4. Praki vällä varga, suli ja petüsse:

  * Ku sul om meelen mõni tsiatemp (esieränis varastaminõ, raharaiskaminõ vai võlgujäämine), mille kandidaat om tennü, sis är tedä valigu.
  * Sul ei olõ meelen, kas kandidaat om mõnõ tsiatembo tennü? Võta Internetist vallalõ www.google.com. Toksi otsmisõ kasti kandidaadi nimi ja sõna «politsei», «omastas», «krimi», «kohus», «võlg» jne. Saat õkva kõik teedä.

  5. Är valigu noid, kiä nigunii Riigikokko ei saa, timä helü läävä tõisilõ, kellele sa taha-i.

  * Kae www.vvk.ee – Riigikogu valimised 2011. Praki vällä nuu, kiä saiva sis alla 400 helü. Kõgõ perämädsenä mi kandist Riigikokko päsenü kandidaat sai 592 hellü.
  * Ku om himo valli vahtsõnõ, hindäle tutva kandidaat, sis märgi, kas laemb rahvas kah tedä tiid. Uuri perrä, midä su tutva timäst arvasõ ja kas timä eräkund iks päses Riigikokko (valimised.err.ee - Turu-uuringute ASi uurmine).
  * Praki vällä kõik nime, kellest sa ei olõ inne ülepää mitte midägi kuulnu.

  6. Kuis perräjäänüist kõgõ parõmb vällä sorti?

  * Vali vällä uma inemine/inemise – täl om Vanal Võromaal uma ettevõtõ / tüü / muu tegemise, kodo, pere, hulga tutvit inemiisi, kelle elo tälle kõrda lätt.
  * Ku iks viil jäi perrä mitu inemist mitmõst eräkunnast, võit perrä kaia, määndse eräkunna ilmakaeminõ om sullõ kõgõ lähemb (valijakompass.err.ee).

  Uma Lehe toimõndus
   
  Koha Priidu tsehkendüs
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin