Nummõr' 328
Radokuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lehmä vällä, lamba sissen
 • Uudissõ
   
 • Luulõ lugõmisõ võistlusõ võit’ Plaado Marii
 •  
 • Kaivanduisi asõmõlõ plaanitas luuduskaitsõalla
 •  
 • Kalapüüdmise võistlus «Põrmu purikas»
 •  
 • Võta Urvastõn kandidaatõ nöpsist kinni!
 • Märgotus
   
 • Targa valimisõ oppus
 •  
 • Maainemise omma kimmä valijan
 • Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  leheneegri
   
    
  Kiä hoit rahval suu kinni?
   
  Koalitsioonieräkunna omma ütelnü, et nimä valitsusõn Keskeräkunnaga kuuntüüd ei tii. Seo asi tege mullõ murõht.

  Mitte et Keskeräkund mullõ väega kõrda lääsi, a minevä kuu saisuga pidi näid kõgõ parõmbas 26% noist inemiisist, kink arvamist küsti.

  Ku väega suurõst luust rehkendä, sis 26% rahvast om üten latsiga 340 000 inemist. Sändse summaga kuuntüü mittetegemine om väega kõva lubahus. Näüs, kelle kasus vai kah’os.

  Kedä sis esi valli? IRL – no ma ei olõ konsõrvatiiv. Tõsõs, 1,3 miljoni inemisega rahvas ei saa arvada, et näil inemiisi väega pall’o üle om.

  Mul ei lää meelest Laari-valitsusõ-aigsõ tegemäldäjätmise Ida-Virumaal, mis seonimaani tunda andva. Sääl tull’ põlvkundõ kaupa lumpõnit, kellest paras osa om hinnäst täämbädses pääväs joba koolnus joonu vai süstnü.

  Sotsi juuskva santi. Omma refiga koalitsioonin ja käävä refi pääkortõri ussõ takan miilt vällä näütämän. Pia mindäs Keskeräkunna ussõ taadõ kah. Ja ku meediä tähelepandmist om vaia, sis näüdätäs uma ussõ takan kah miilt. Kaibat uma paarilidsõ pääle – seo ei näütä kaalakandvat elost arvosaamist.

  Vabaeräkund paistus peris as’alik, a om väiku. Kinkal seenine ullimängmine sita kiimä om ajanu, olõs seo peris hää valik. A mul ei lää nii nall’alt kiimä...

  Reformieräkund – näil om tuu võlssmisõ hädä. Kodolehe pääl ütlese nä hinnäst vabamiilses eräkunnas, a vaba meelega ei näe ma sääl suurt pistmist, majanduspoliitiga om näil väega vanamiilne, karistuspoliitiga viil hullõmb. Kipõlainuturg häitses, kohtukubija nõstva inemiisi uulidsa pääle, tudõngi istva kümne kanõbilooma iist kinni, haldusreform om õks tegemäldä.

  A ma ei tiiä, mis ma Keskeräkunnaga mano saasi vai võidassi? Astmõlinõ tulumass? Mul ütskõik! Massulda bussisõit? Kats kõrda aastan sõida bussiga...

  Ma tii inemlikult. Ma vali tuu, kellel om illos ja vaganõ naanõ. Edolfi vana Vilja näet kirotas raamatut ja klähv Edolfi pääle. Mõistat naasõl suu kinni hoita, mõistat rahval kah.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin