Nummõr' 77
Lehekuu 24. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütäjä saava plaadi
 •  
 • Tulõ keriguplatsi laat
 •  
 • Tuhalaotaja vajju kõtuni mua sisse.
 •  
 • «Mino Võromaa» jutu pandas raamatuhe
 • Elo
   
 • Vidinä haost ja haan'ast
 •  
 • Laande Alli: mulgi om’ ka sääntse tugeva nagu võrukese!
 • Märgotus
   
 • Uma Leht ku uma leht
 •  
 • Umma Lehte lugõ üle 32 000 inemise
 • Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Raamatit käsitüü-huviliidsile
     
   Kindakudajal ja kindakirju uurjal Praakli Ainol (70) ilmu minevä nädäli kindakirju raamadu tõnõ osa.

  Seokõrdsõn kogomigun omma poolõ kindakirä Setomaalt, om ka Võro-, Tarto-, Hiiu- ja Villändimaa kirju.

  «Kirikindad I» tull' vällä 2003. aastagal ja sääl oll' är trükit 7 kindakirja Räpinält ja 11 Setomaalt. Praakli Aino om kinda perrä tennü Eesti Rahva Muusõummi kogodõ põh'al.
     
  Mõlõmban raamatun om üle 30 ülesvõttõ vahtsõst tettüist kindapaarõst. Mano om kirotõt kinda peritolo (kihlkund) ja annõt ka mustrileht' (põhi-, päkä- ja vitsamustri). Raamatun om nii tavaperätsiid ku peris haruldaidsi kindakirju.

  Kinkal om huvvi seto miihisukkõ kuta, vai kaia, määndse naa omma, tasos kaia Andresoni Sigre kokkopantut värviliidsi piltega raamatut «Seto meestesukad ehk poissa kapuda».

  Raamadu kokkopandja kor'as' seto sukakirju Eesti Rahva muusõummi kokõst.

  Peri omma nuu inämbüisi Meremäe valla küllist, ku sääl 1912. aastal muusõummi tarbõs sukakirju kor'ati. Raamatun om 15 sukakirja üten pildi ja kommõntaarõga.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Mis tsiga otsast är võtt, tuud ei panõ inämb kuningas otsa!

  Ritari Tiiu pand Rõugõ vanasõnaga paika ristipuiõ ragomisõ Rosmal.

   
   Uma Lehe sõbõr!