Nummõr' 327
Radokuukuu 3. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mi kandi piimätuutja pidävä vasta
 • Rolli om pernaasõ Liivia preemiäkonti väärt: tä pästse Sambo (kural) soe hambidõ vaihõlt.
  Harju Ülle pilt
   
  Pini pästse tõsõ pini soe hambidõ vaihõlt
   
  Harju Ülle

  2. hainakuu pääväl pästse teküs pini tõsõ pini soe hambist – Kanepi lähkül Jõksi külän tahtsõ susi pinni murda õkva Meieri talo moro pääl.

  «Hummuku kümme inne viit kuulsõ, kuis vana pini nakas’ haukma,» selet’ talo peremiis Kalamehe Kalle. «Kai vällä: hall kogo tull’ pervest alla. Susi! Nakas’ juuskma ala lohko, vana pini oll’ paiu man. Susi nakas’ pinile külge minemä, a sis noorõmb pini pand’ prauht! soelõ külge! Susi linnas’ üle pää. Sis tull’ vahtsõst ala vanalõ pinile manu. Kolm kõrda käve. Ku naksi kõvõmbat hellü tegemä, naas’ är minemä.»

  Kalle ütel’, et susi näkk’ vällä illos ja tukõv, pinnest suurõmb. Kümneaastanõ Sambo olõs olnu soelõ kimmäs saak: jala omma pinikesel haigõ, tsukruhaigus kah viil. A paar aastat noorõmb Rolli tekk’ soelõ tuulõ ala.

  Kalle selet’, et Jõksi külän olõ-i sutt väega ammu nättü. «Kahr om külh käünü, kähripini käve hoovi pääl, suur repän pass kannu...» lugi pernaanõ Liivia ette. Tä pelgäs, et vast om soel lähkül pesä ja kutsiga: ümbretsõõri omma suurõ mõtsa.

  «Jahimehe kah pelgäse ummi jahipinne peräst: susi võtt laika nigu kompvegi är, ku tulõ pojõlõ süvvä otsma,» oll’ murrõn jahimiis Vijardi Leo, kelle kodo om tõsõl puul Jõksi järve. «Mul om kats taksi, nakka kah pelgämä!»

  Kanepi jahtkunna päälik Hinto Silver soovit’ pelgäjil pini üüses ruumi kinni panda. «Tiido külän vei susi poolõtõsõ aastaga kolm pinni är,» ütel’ tä. «Soejahini om aigu ja laskmisõ lupõ antas nii veidü, et tuu pääle saa-i külh luutma jäiä.»
   
 • Võrolõ võrokiilset luulõt lugõma!
 •  
 • «Mino Võromaa» uut kirätöid!
 •  
 • Sannanäütüs liigus maad pite
 •  
 • Piksepühä Haanin
 • Viirlaidi Väino (häädkätt) tõi oravilõ kokkoostu viis killo kikkasiini.
  Säinasti Ene pilt.
   
  Seeneaig võtt huugu
   
  Säinasti Ene

  Seene tulõva timahava ildampa, no peräkõrd päält suuri vihmasatu omma seenekese hulgani uma nõna samblõ alt vällä ajanu. Marju om kah hulga.

  Krabi kandi seenesõbõr Mürgü Marje hinnas’, et seeneaig om kuu ao võrra ildambas jäänü: muido sai edimädse pannitävve kikkasiini jo jaanipääväs.

  «Ku siini om veidü, sõs tegevä korilasõ süäme täüs,» selet’ Marje. «Kakva kõik väiku seene ka är, et tuu raha iist uma õllõputõl kätte saia. Ja mullõ ei miildü säändse mõtsankäüjä, kiä pudistasõ kõik näpu vahelt maaha nigu muinasjutun Hans ja Grete – pudõli- ja paprõrada om takan.» Mar’akorjaja Marje ei olõ, a tälle om silmä jäänü, et kotussidõ om must’kit häste.

  Abeli Laine Võro lähkült ütel’, et kikkasiini ollõv pall’o, õnnõ tan liina veeren korjatas kõik puhtas. Tä esi uut hoobis makõsiini, porovikkõ ja kitsõmamplit, et nuu purki panda.

  «Seo aasta om mõts rikas ja and kõkkõ,» hinnas’ Laine. «Maaskit, must’kit, vabarnit, ka palokit pidi pall’o olõma.»

  26. hainakuu pääväl Oravil seene- ja mar’aautot uutnu inemise olli siini iks peris kavva otsnu.

  «Hummogu poolõ kuvvõ aigu lätsi egäväne kavvõlõ mõtsa, tunn aigu käve edesi-tagasi, midägi es saa,» kaivas’ egäpääväne mõtsankäüjä Sonnõ Aive. A kats pangitäüt mustikit oll’ täl päälelõunas iks käen. Nuu vähätse seene, miä tä sai, möi Aive viil inne massina mano jõudmist külä pääl maaha.
  Viirlaidi Väino tõi kikkasiini kokkoostu viie kilo ümbre. Täl omma uma kotusõ jo aastakümnit tiidä. Egä päiv Väino mõtsa ei käü ja vahepääl müü seene parõmba hinnaga hoobis küläinemiisile.

  Hind om alla lännü

  Oravil kokkoostumassinat uutnu inemise kõnõli, et siini-marjo hinda tiiä-i inne, ku massin platsin – hind muutus egä päiv. Mõnikõrd tsipakõnõ nõsõs, a päämidselt iks satas.

  Oravil oll’ kikkaseenehind edimält neli eurot, pühäpäävä (2.08.) kolm. Puhastamalda mustka iist masti edimält kats eurot kilo, pühäpääväl 1.35.

  Võro liina siini ja marju kokkoostupunktist üteldi minevä riidi (31.07.), et timahava tuvvas siini veidü ja masti kilost 3.50. Puhastamalda mustika iist masti 1.30.

  Võro turu pääl massõ minevä riidi seenekilo katsa euro ümbre, nätäl varramba oll’ olnu kümme eurot.
  Mustkidega juhtu Oravil (26.07.) viil sääne lugu, et üts mar’atuuja es annaki ummi must’kit bussi pääle. Külä päält oll’ tulnu osta tahtja ja kaubõl’ veidü korõmba hinnaga mar’a hindäle.

  Orava kokkoostjal Anul tuu vasta midägi olõ-s, tä kaaldsõ lahkõhe ka nuu mar’a är.

  Anu ütel’, et om jo 19 aastat siini-marjo kokko ostnu. Timä sõit bussiga tsõõrõ pite ja miis ost kokko koton. Seene läävä edesi Ruutsi, kon näid viil lõigutas ja puhastõdas.

  Tsiakadsu peräst piät ette kaema

  Arvatas, et seenelise ja mar’akorjaja ommaki parhilla tsiakadsu mõtsast üten toonu.

  Veterinaar- ja söögiammõt om süäme pääle pandnu, et kel koton tsiga vai kiä tsiafarmi tüüle käü, ärku timahava mõtsa minkugi.

  Ku tsikoga kokkoputmist olõ-i, sis tohes iks mõtsa siini ja marjo otsma minnä. No maaeloministeeriüm karistas seeneliisi ja mar’aliisi, et sälän olnu rõiva ja jalavarjo tulõssi päält mõtsankäümist kimmähe är mõskõ.
  Elo
   
 • Kandlõ kapell mäng pia kõiki eesti rahvapille
 •  
 • Latsi sekeldüse tohtri man
 •  
  Arhiiv
   
  2000
  Nummõr` 1 - Põimukuu 1. päiv 2000
  Nummõr` 2 - Mihklikuu 5. päiv 2000
  Nummõr` 3 - Rehekuu 3. päiv 2000
  Nummõr` 4 - Hingikuu 7. päiv 2000
  Nummõr` 5 - Detsembrikuu 5. päiv 2000

  2001
  Nummõr` 6 - Näärikuu 9. päiv 2001
  Nummõr` 7 - Küündlekuu 6. päiv 2001
  Nummõr` 8 - Paastukuu 6. päiv 2001
  Nummõr` 9 -
  Nummõr` 10 - Maikuu 8. päiv 2001
  Nummõr` 11 - Piimakuu 5. päiv 2001
  Nummõr` 12 - Hainakuu 3. päiv 2001
  Nummõr` 13 - Põimukuu 7. päiv 2001
  Nummõr` 14 - Mihklikuu 4. päiv 2001
  Nummõr` 15 - Viinakuu 2. päiv 2001
  Nummõr` 16 - Märdikuu 6. päiv 2001
  Nummõr` 17 - Joulukuu 4. päiv 2001

  2002
  Nummõr` 18 - Jaanuarikuu 8. päiv 2002
  Nummõr` 19 - Küündlekuu 5. päiv 2002
  Nummõr` 20 - Paastukuu 5. päiv 2002
  Nummõr` 21 - Jürikuu 2. päiv 2002
  Nummõr` 22 - Lehekuu 7. päiv 2002
  Nummõr` 23 -
  Nummõr` 24 -
  Nummõr` 25 -
  Nummõr` 26 -
  Nummõr` 27 -
  Nummõr` 28 -
  Nummõr` 29 -

  2003
  Nummõr` 30 - Vahtsõaastakuu 7. päiv 2003
  Nummõr` 31 - Radokuu 4. päiv 2003
  Nummõr` 32 - Paastukuu 4. päiv 2003
  Nummõr` 33 - Jürikuu 1. päiv 2003
  Nummõr` 34 - Lehekuu 6. päiv 2003
  Nummõr` 35 - Piimäkuu 3. päiv 2003
  Nummõr` 36 - Hainakuu 1. päiv 2003
  Nummõr` 37 - Põimukuu 5. päiv 2003
  Nummõr` 38 - Süküskuu 2. päiv 2003
  Nummõr` 39 - Viinakuu 7. päiv 2003
  Nummõr` 40 - Märdikuu 4. päiv 2003
  Nummõr` 41 - Joulukuu 2. päiv 2003

  2004
  Nummõr` 42 - Näärikuu 6. päiv 2004
  Nummõr` 43 - Küündlekuu 3. päiv 2004
  Nummõr` 44 - Küündlekuu 17. päiv 2004
  Nummõr` 45 - Paastukuu 2. päiv 2004
  Nummõr` 46 - Paastukuu 16. päiv 2004
  Nummõr` 47 - Paastukuu 30. päiv 2004
  Nummõr` 48 - Jürikuu 13. päiv 2004
  Nummõr` 49 - Jürikuu 27. päiv 2004
  Nummõr` 50 - Lehekuu 11.päiv 2004
  Nummõr` 51 - Lehekuu 25. päiv 2004
  Nummõr` 52 - Piimäkuu 8. päiv 2004
  Nummõr` 53 - Piimäkuu 22. päiv 2004
  Nummõr` 54 - Hainakuu 6. päiv 2004
  Nummõr` 55 - Hainakuu 20. päiv 2004
  Nummõr` 56 - Põimukuu 3. päiv 2004
  Nummõr` 57 - Põimukuu 17. päiv 2004
  Nummõr` 58 - Põimukuu 31. päiv 2004
  Nummõr` 59 - Mihklikuu 14. päiv 2004
  Nummõr` 60 - Mihklikuu 28. päiv 2004
  Nummõr` 61 - Viinakuu 12. päiv 2004
  Nummõr` 62 - Viinakuu 26. päiv 2004
  Nummõr` 63 - Märdikuu 9. päiv 2004
  Nummõr` 64 - Märdikuu 23. päiv 2004
  Nummõr` 65 - Joulukuu 6. päiv 2004
  Nummõr` 66 - Joulukuu 21. päiv 2004
   
  2005
  Nummõr` 67 - Vahtsõaastakuu 4. päiv 2005
  Nummõr` 68 - Vahtsõaastakuu 18. päiv 2005
  Nummõr` 69 - Küündlekuu 1. päiv 2005
  Nummõr` 70 - Küündlekuu 15. päiv 2005
  Nummõr` 71 - Paastukuu 1. päiv 2005
  Nummõr` 72 - Paastukuu 15. päiv 2005
  Nummõr` 73 - Paastukuu 29. päiv 2005
  Nummõr` 74 - Jürikuu 12. päiv 2005
  Nummõr` 75 - Jürikuu 26. päiv 2005
  Nummõr` 76 - Lehekuu 10. päiv 2005
  Nummõr` 77 - Lehekuu 24. päiv 2005
  Nummõr` 78 - Piimäkuu 7. päiv 2005
  Nummõr` 79 - Piimäkuu 21. päiv 2005
  Nummõr` 80 - Hainakuu 5. päiv 2005
  Nummõr` 81 - Hainakuu 19. päiv 2005
  Nummõr` 82 - Põimukuu 2. päiv 2005
  Nummõr` 83 - Põimukuu 16. päiv 2005
  Nummõr` 84 - Põimukuu 30. päiv 2005
  Nummõr` 85 - Süküskuu 13. päiv 2005
  Nummõr` 86 - Süküskuu 27. päiv 2005
  Nummõr` 87 - Viinakuu 11. päiv 2005
  Nummõr` 88 - Viinakuu 25. päiv 2005
  Nummõr` 89 - Märdikuu 8. päiv 2005
  Nummõr` 90 - Märdikuu 22. päiv 2005
  Nummõr` 91 - Joulukuu 6. päiv 2005
  Nummõr` 92 - Joulukuu 20. päiv 2005
   
  2006
  Nummõr` 93 - Vahtsõaastakuu 3. päiv 2005
  Nummõr` 94 - Vahtsõaastakuu 17. päiv 2006
  Nummõr` 95 - Vahtsõaastakuu 31. päiv 2006
  Nummõr` 96 - Küündlekuu 14. päiv 2006
  Nummõr` 97 - Küündlekuu 28. päiv 2006
  Nummõr` 98 - Paastukuu 14. päiv 2006
  Nummõr` 99 - Paastukuu 28. päiv 2006
  Nummõr` 100 - Jürikuu 11. päiv 2006
  Nummõr` 101 - Jürikuu 25. päiv 2006
  Nummõr` 102 - Lehekuu 9. päiv 2006
  Nummõr` 103 - Lehekuu 23. päiv 2006
  Nummõr` 104 - Piimäkuu 6. päiv 2006
  Nummõr` 105 - Piimäkuu 20. päiv 2006
  Nummõr` 106 - Hainakuu 4. päiv 2006
  Nummõr` 107 - Hainakuu 18. päiv 2006
  Nummõr` 108 - Põimukuu 1. päiv 2006
  Nummõr` 109 - Põimukuu 15. päiv 2006
  Nummõr` 110 - Põimukuu 29. päiv 2006
  Nummõr` 111 - Mihklikuu 12. päiv 2006
  Nummõr` 112 - Mihklikuu 26. päiv 2006
  Nummõr` 113 - Viinakuu 10. päiv 2006
  Nummõr` 114 - Viinakuu 23. päiv 2006
  Nummõr` 115 - Märdikuu 7. päiv 2006
  Nummõr` 116 - Märdikuu 21. päiv 2006
  Nummõr` 117 - Joulukuu 4. päiv 2006
  Nummõr` 118 - Joulukuu 19. päiv 2006
   
  2007
  Nummõr` 119 - Vahtsõaastakuu 3. päiv 2007
  Nummõr` 120 - Vahtsõaastakuu 16. päiv 2007
  Nummõr` 121 - Vahtsõaastakuu 30. päiv 2007
  Nummõr` 122 - Küündlekuu 13. päiv 2007
  Nummõr` 123 - Radokuu 27. päiv 2007
  Nummõr` 124 - Paastukuu 13. päiv 2007
  Nummõr` 125 - Paastukuu 27. päiv 2007
  Nummõr` 126 - Jürikuu 10. päiv 2007
  Nummõr` 127 - Mahlakuu 24. päiv 2007
  Nummõr` 128 - Lehekuu 8. päiv 2007
  Nummõr` 129 - Lehekuu 22. päiv 2007
  Nummõr` 130 - Piimäkuu 5. päiv 2007
  Nummõr` 131 - Piimäkuu 19. päiv 2007
  Nummõr` 132 - Hainakuu 3. päiv 2007
  Nummõr` 133 - Hainakuu 17. päiv 2007
  Nummõr` 134 - Hainakuu 31. päiv 2007
  Nummõr` 135 - Põimukuu 14. päiv 2007
  Nummõr` 136 - Põimukuu 28. päiv 2007
  Nummõr` 137 - Süküskuu 11. päiv 2007
  Nummõr` 138 - Süküskuu 25. päiv 2007
  Nummõr` 139 - Viinakuu 9. päiv 2007
  Nummõr` 140 - Viinakuu 23. päiv 2007
  Nummõr` 141 - Märdikuu 6. päiv 2007
  Nummõr` 142 - Märdikuu 20. päiv 2007
  Nummõr` 143 - Joulukuu 4. päiv 2007
  Nummõr` 144 - Joulukuu 18. päiv 2007
   
  2008
  Nummõr` 145 - Vahtsõaastakuu 3. päiv 2008
  Nummõr` 146 - Vahtsõaastakuu 15. päiv 2008
  Nummõr` 147 - Vahtsõaastakuu 29. päiv 2008
  Nummõr` 148 - Küündlekuu 12. päiv 2008
  Nummõr` 149 - Küündlekuu 26. päiv 2008
  Nummõr` 150 - Paastukuu 11. päiv 2008
  Nummõr` 151 - Paastukuu 25. päiv 2008
  Nummõr` 152 - Jürikuu 8. päiv 2008
  Nummõr` 153 - Jürikuu 22. päiv 2008
  Nummõr` 154 - Lehekuu 6. päiv 2008
  Nummõr` 155 - Lehekuu 20. päiv 2008
  Nummõr` 156 - Piimakuu 3. päiv 2008
  Nummõr` 157 - Piimakuu 17. päiv 2008
  Nummõr` 158 - Hainakuu 1. päiv 2008
  Nummõr` 159 - Hainakuu 15. päiv 2008
  Nummõr` 160 - Hainakuu 29. päiv 2008
  Nummõr` 161 - Põimukuu 12. päiv 2008
  Nummõr` 162 - Põimukuu 26. päiv 2008
  Nummõr` 163 - Süküskuu 9. päiv 2008
  Nummõr` 164 - Süküskuu 23. päiv 2008
  Nummõr` 165 - Viinakuu 7. päiv 2008
  Nummõr` 166 - Viinakuu 20. päiv 2008
  Nummõr` 167 - Märdikuu 4. päiv 2008
  Nummõr` 168 - Märdikuu 18. päiv 2008
  Nummõr` 169 - Joulukuu 2. päiv 2008
  Nummõr` 170 - Joulukuu 16. päiv 2008
  Nummõr` 171 - Joulukuu 30. päiv 2008
   
  2009
  Nummõr` 172 - Vahtsõaastakuu 13. päiv 2009
  Nummõr` 173 - Vahtsõaastakuu 27. päiv 2009
  Nummõr` 174 - Radokuu 10. päiv 2009
  Nummõr` 175 - Radokuu 25. päiv 2009
  Nummõr` 176 - Paastukuu 10. päiv 2009
  Nummõr` 177 - Paastukuu 24. päiv 2009
  Nummõr` 178 - Mahlakuu 7. päiv 2009
  Nummõr` 179 - Mahlakuu 21. päiv 2009
  Nummõr` 180 - Lehekuu 5. päiv 2009
  Nummõr` 181 - Lehekuu 19. päiv 2009
  Nummõr` 182 - Piimakuu 2. päiv 2009
  Nummõr` 183 - Piimakuu 16. päiv 2009
  Nummõr` 184 - Piimakuu 30. päiv 2009
  Nummõr` 185 - Hainakuu 14. päiv 2009
  Nummõr` 186 - Hainakuu 28. päiv 2009
  Nummõr` 187 - Põimukuu 11. päiv 2009
  Nummõr` 188 - Põimukuu 25. päiv 2009
  Nummõr` 189 - Süküskuu 8. päiv 2009
  Nummõr` 190 - Süküskuu 22. päiv 2009
  Nummõr` 191 - Rehekuu 6. päiv 2009
  Nummõr` 192 - Rehekuu 20. päiv 2009
  Nummõr` 193 - Märdikuu 3. päiv 2009
  Nummõr` 194 - Märdikuu 17. päiv 2009
  Nummõr` 195 - Joulukuu 1. päiv 2009
  Nummõr` 196 - Joulukuu 15. päiv 2009
   
  2010
  Nummõr` 197 - Vahtsõaastakuu 12. päiv 2010
  Nummõr` 198 - Vahtsõaastakuu 26. päiv 2010
  Nummõr` 199 - Radokuu 9. päiv 2010
  Nummõr` 200 - Radokuu 23. päiv 2010
  Nummõr` 201 - Urbõkuu 9. päiv 2010
  Nummõr` 202 - Urbõkuu 23. päiv 2010
  Nummõr` 203 - Mahlakuu 6. päiv 2010
  Nummõr` 204 - Mahlakuu 20. päiv 2010
  Nummõr` 205 - Lehekuu 4. päiv 2010
  Nummõr` 206 - Lehekuu 18. päiv 2010
  Nummõr` 207 - Piimakuu 1. päiv 2010
  Nummõr` 208 - Piimakuu 15. päiv 2010
  Nummõr` 209 - Hainakuu 13. päiv 2010
  Nummõr` 210 - Hainakuu 27. päiv 2010
  Nummõr` 211 - Põimukuu 10. päiv 2010
  Nummõr` 212 - Põimukuu 24. päiv 2010
  Nummõr` 213 - Süküskuu 7. päiv 2010
  Nummõr` 214 - Süküskuu 21. päiv 2010
  Nummõr` 215 - Rehekuu 5. päiv 2010
  Nummõr` 216 - Rehekuu 19. päiv 2010
  Nummõr` 217 - Märdikuu 2. päiv 2010
  Nummõr` 218 - Märdikuu 16. päiv 2010
  Nummõr` 219 - Märdikuu 30. päiv 2010
  Nummõr` 220 - Joulukuu 14. päiv 2010
  Nummõr` 221 - Joulukuu 28. päiv 2010
   
  2011
  Nummõr` 222 - Vahtsõaastakuu 11. päiv 2011
  Nummõr` 223 - Vahtsõaastakuu 25. päiv 2011
  Nummõr` 224 - Radokuu 8. päiv 2011
  Nummõr` 225 - Radokuu 22. päiv 2011
  Nummõr` 226 - Urbõkuu 8. päiv 2011
  Nummõr` 227 - Urbõkuu 22. päiv 2011
  Nummõr` 228 - Mahlakuu 5. päiv 2011
  Nummõr` 229 - Mahlakuu 19. päiv 2011
  Nummõr` 230 - Lehekuu 3. päiv 2011
  Nummõr` 231 - Lehekuu 17. päiv 2011
  Nummõr` 232 - Lehekuu 31. päiv 2011
  Nummõr` 233 - Piimakuu 14. päiv 2011
  Nummõr` 234 - Piimakuu 28. päiv 2011
  Nummõr` 235 - Hainakuu 12. päiv 2011
  Nummõr` 236 - Hainakuu 26. päiv 2011
  Nummõr` 237 - Põimukuu 9. päiv 2011
  Nummõr` 238 - Põimukuu 23. päiv 2011
  Nummõr` 239 - Süküskuu 6. päiv 2011
  Nummõr` 240 - Süküskuu 20. päiv 2011
  Nummõr` 241 - Rehekuu 4. päiv 2011
  Nummõr` 242 - Rehekuu 17. päiv 2011
  Nummõr` 243 - Märdikuu 1. päiv 2011
  Nummõr` 244 - Märdikuu 15. päiv 2011
  Nummõr` 245 - Märdikuu 29. päiv 2011
  Nummõr` 246 - Joulukuu 13. päiv 2011
  Nummõr` 247 - Joulukuu 27. päiv 2011
   
  2012
  Nummõr` 248 - Vahtsõaastakuu 10. päiv 2012
  Nummõr` 249 - Vahtsõaastakuu 24. päiv 2012
  Nummõr` 250 - Radokuu 7. päiv 2012
  Nummõr` 251 - Radokuu 21. päiv 2012
  Nummõr` 252 - Urbõkuu 6. päiv 2012
  Nummõr` 253 - Urbõkuu 20. päiv 2012
  Nummõr` 254 - Mahlakuu 3. päiv 2012
  Nummõr` 255 - Mahlakuu 17. päiv 2012
  Nummõr` 256 - Lehekuu 3. päiv 2012
  Nummõr` 257 - Lehekuu 15. päiv 2012
  Nummõr` 258 - Lehekuu 29. päiv 2012
  Nummõr` 259 - Piimäkuu 12. päiv 2012
  Nummõr` 260 - Piimäkuu 26. päiv 2012
  Nummõr` 261 - Hainakuu 10. päiv 2012
  Nummõr` 262 - Hainakuu 24. päiv 2012
  Nummõr` 263 - Põimukuu 7. päiv 2012
  Nummõr` 264 - Põimukuu 21. päiv 2012
  Nummõr` 265 - Süküskuu 4. päiv 2012
  Nummõr` 266 - Süküskuu 18. päiv 2012
  Nummõr` 267 - Rehekuu 2. päiv 2012
  Nummõr` 268 - Rehekuu 16. päiv 2012
  Nummõr` 269 - Rehekuu 30. päiv 2012
  Nummõr` 270 - Märdikuu 13. päiv 2012
  Nummõr` 271 - Märdikuu 27. päiv 2012
  Nummõr` 272 - Joulukuu 11. päiv 2012
  Nummõr` 273 - Joulukuu 28. päiv 2012
   
  2013
  Nummõr` 274 - Vahtsõaastakuu 8. päiv 2013
  Nummõr` 275 - Vahtsõaastakuu 22. päiv 2013
  Nummõr` 276 - Radokuu 5. päiv 2013
  Nummõr` 277 - Radokuu 19. päiv 2013
  Nummõr` 278 - Urbõkuu 5. päiv 2013
  Nummõr` 279 - Urbõkuu 19. päiv 2013
  Nummõr` 280 - Mahlakuu 2. päiv 2013
  Nummõr` 281 - Mahlakuu 16. päiv 2013
  Nummõr` 282 - Mahlakuu 30. päiv 2013
  Nummõr` 283 - Lehekuu 14. päiv 2013
  Nummõr` 284 - Lehekuu 28. päiv 2013
  Nummõr` 285 - Piimäkuu 11. päiv 2013
  Nummõr` 286 - Piimäkuu 25. päiv 2013
  Nummõr` 287 - Hainakuu 9. päiv 2013
  Nummõr` 288 - Hainakuu 23. päiv 2013
  Nummõr` 289 - Põimukuu 6. päiv 2013
  Nummõr` 290 - Põimukuu 22. päiv 2013
  Nummõr` 291 - Süküskuu 3. päiv 2013
  Nummõr` 292 - Süküskuu 17. päiv 2013
  Nummõr` 293 - Rehekuu 1. päiv 2013
  Nummõr` 294 - Rehekuu 15. päiv 2013
  Nummõr` 295 - Rehekuu 29. päiv 2013
  Nummõr` 296 - Märdikuu 12. päiv 2013
  Nummõr` 297 - Märdikuu 26. päiv 2013
  Nummõr` 298 - Joulukuu 10. päiv 2013
  Nummõr` 299 - Joulukuu 31. päiv 2013
   
  2014
  Nummõr` 300 - Vahtsõaastakuu 14. päiv 2014
  Nummõr` 301 - Vahtsõaastakuu 28. päiv 2014
  Nummõr` 302 - Radokuu 11. päiv 2014
  Nummõr` 303 - Radokuu 25. päiv 2014
  Nummõr` 304 - Urbõkuu 11. päiv 2014
  Nummõr` 305 - Urbõkuu 25. päiv 2014
  Nummõr` 306 - Mahlakuu 8. päiv 2014
  Nummõr` 307 - Mahlakuu 22. päiv 2014
  Nummõr` 308 - Lehekuu 6. päiv 2014
  Nummõr` 309 - Lehekuu 20. päiv 2014
  Nummõr` 310 - Piimäkuu 3. päiv 2014
  Nummõr` 311 - Piimäkuu 17. päiv 2014
  Nummõr` 312 - Hainakuu 1. päiv 2014
  Nummõr` 313 - Hainakuu 15. päiv 2014
  Nummõr` 314 - Hainakuu 29. päiv 2014
  Nummõr` 315 - Põimukuu 12. päiv 2014
  Nummõr` 316 - Põimukuu 26. päiv 2014
  Nummõr` 317 - Süküskuu 9. päiv 2014
  Nummõr` 318 - Süküskuu 23. päiv 2014
  Nummõr` 319 - Rehekuu 7. päiv 2014
  Nummõr` 320 - Rehekuu 21. päiv 2014
  Nummõr` 321 - Märdikuu 4. päiv 2014
  Nummõr` 322 - Märdikuu 18. päiv 2014
  Nummõr` 323 - Joulukuu 2. päiv 2014
  Nummõr` 324 - Joulukuu 16. päiv 2014
   
  2015
  Nummõr` 325 - Vahtsõaastakuu 6. päiv 2015
  Nummõr` 326 - Vahtsõaastakuu 20. päiv 2015
  Nummõr` 327 - Radokuu 3. päiv 2015
  Nummõr` 328 - Radokuu 17. päiv 2015
  Nummõr` 329 - Urbõkuu 3. päiv 2015
  Nummõr` 330 - Urbõkuu 17. päiv 2015
  Nummõr` 331 - Urbõkuu 31. päiv 2015
  Nummõr` 332 - Mahlakuu 14. päiv 2015
  Nummõr` 333 - Mahlakuu 28. päiv 2015
  Nummõr` 334 - Lehekuu 12. päiv 2015
  Nummõr` 335 - Lehekuu 26. päiv 2015
  Nummõr` 336 - Piimäkuu 9. päiv 2015
  Nummõr` 337 - Piimäkuu 25. päiv 2015
  Nummõr` 338 - Hainakuu 7. päiv 2015
  Nummõr` 339 - Hainakuu 21. päiv 2015
  Nummõr` 340 - Põimukuu 4. päiv 2015
  Nummõr` 341 - Põimukuu 18. päiv 2015
  Nummõr` 342 - Süküskuu 1. päiv 2015
  Nummõr` 343 - Süküskuu 15. päiv 2015
  Nummõr` 344 - Süküskuu 29. päiv 2015
  Nummõr` 345 - Rehekuu 13. päiv 2015
  Nummõr` 346 - Rehekuu 27. päiv 2015
  Nummõr` 347 - Märdikuu 10. päiv 2015
  Nummõr` 348 - Märdikuu 24. päiv 2015
  Nummõr` 349 - Joulukuu 8. päiv 2015
  Nummõr` 350 - Joulukuu 22. päiv 2015
   
  2016
  Nummõr` 351 - Vahtsõaastakuu 7. päiv 2016
  Nummõr` 352 - Vahtsõaastakuu 21. päiv 2016
  Nummõr` 353 - Radokuu 4. päiv 2016
  Nummõr` 354 - Radokuu 18. päiv 2016
  Nummõr` 355 - Urbõkuu 3. päiv 2016
  Nummõr` 356 - Urbõkuu 17. päiv 2016
  Nummõr` 357 - Urbõkuu 31. päiv 2016
  Nummõr` 358 - Mahlakuu 14. päiv 2016
  Nummõr` 359 - Mahlakuu 28. päiv 2016
  Nummõr` 360 - Lehekuu 12. päiv 2016
  Nummõr` 361 - Lehekuu 26. päiv 2016
  Nummõr` 362 - Piimäkuu 9. päiv 2016
  Nummõr` 363 - Piimäkuu 30. päiv 2016
  Nummõr` 364 - Hainakuu 7. päiv 2016
  Nummõr` 365 - Hainakuu 21. päiv 2016
   
   
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin