Nummõr' 351
Vahtsõaastakuu 7. päiv 2016

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Pido aastak
 • Uudissõ
   
 • 2016. aasta ilmast
 •  
 • Lõõdsapääliina tegemise nakkasõ huuga pääle
 •  
 • Lambi omma sügüsest pistü, a ei pala
 •  
 • Tartese kandlõplaat
 • Märgotus
   
 • 2016. aasta tsirgust ja eläjäst
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Ruitlasõ seiklusõ Indiamaal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   Loe Uma Lehe pdf-i:
    
   
    
   Tahassi saia Uma Lehe pdf-i egä kõrd hindä meili pääle?

  Andkõ teedä info@umaleht.ee pääle!
   
  «Uma lats olõ-i umõhtõ puhmu alt löütü» – pilt näütüselt.
  Lauritsa Piitre pilt
   
  Uma Pido aastak
   
  Kukki ammõtlik muusiga-aastak sai läbi, om timahava mi rahva jaos viil vägevämbgi muusiga-aastak – tulõman om neläs Uma Pido.

  Inne pito om lämmistüses mitmit ettevõtmiisi. Uma Pido pääkõrraldaja Ojari Triinu selet’, et müüdä Vanna-Võromaad nakkas ümbre käümä pidohõngolinõ pildinäütüs.

  «Et seod Umma Pito poimva kokko vägevä puu ja inemiisi köüdüs luudusõga, sis tekk’ fotokunstnik Lauritsa Piitre inemiisist paarikaupa luudusõn pilte,» kõnõl’ tä. «No omma näütüsepildi vällä validu ja kirämehe Ilvesse Aapo abiga saiva näile ka ummamuudu allkirä.» Näütüst saa nätä inne Umma Pito egän Vana-Võromaa kihlkunnan.

  Esieräline tulõ ka laulu tiikund pidolõ. «Mi unõta-i tuud, et inne koorilaulu oll’ rahvalaul,» ütel’ Ojari Triinu. «Egän Vana-Võromaa kihlkunnan ja Setomaal tulõva inne pito lauluõdagu, kon laultas tuu kandi laulõ.»

  Umma Pitto om hinnäst kirja pandnu 2600 lauljat ja noid tulõ viil mano. Kunnakuurõ om kah hulga kirja pantu: inemiisile pakk huvvi laulda pidol üten uma sõprus- vai kogokunnaga.

  Inne pito jakkus ka Uma Pido loengusari. Uma Pido tulõ 28.05. Põlvan Indsikurmun.

  UL
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin