Nummõr' 350
Joulukuu 22. päiv 2015

Uma Leht tulõ vällä egä katõ nädäli takast neläpäävä!
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • 2015 – inne suurt vällämurdmists
 • Uudissõ
   
 • Uma Leht tulõ vällä neläpäävä
 •  
 • Jouluaol tii-näütüst kaema!
 • Jutuvõistlus
   
 • Jutuvõistlus tõi hää saagi
 •  
 • Uma Lehe 2015. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 •  
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 • Elo
   
 • Vahtsõnõ aasta tulõ iks tandsuga
 •  
 • Jouluaig om üllätüisi aig
 • Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  2015 – inne suurt vällämurdmist
   
  Ku märki seo aastaga pääle, miä õkva läbi saa, sis lätt mõtõ iks inemise pääle.

  Hinge omma jäänü Eesti kõgõ mõokambas inemises hinnadu Lauristini Marju sõna: «Meil käü perädü ressursi raiskaminõ, inemise saa-i tetä lõpuni tuud, mille jaos näil andi om.» (EPL 15.12.2015). Jutt käü õnnõtust faktist, et Eesti riigi majandus nõsõs nii kehväste, et olõmi tuuga Euruupa Liidun takastpuult kolmanda.

  Näütit inemise võimõ ja andõ raiskamisõ kotsilõ piä-i pääliina otsma minemä.

  Ku kultuuritüütäjä ots kolm päivä raamadupidämise paprist takan õnnõtult kaoma lännüt kolmõ senti vai om pantu kultuurimaja ümbreehitämise tehnilidse projekti telmist kõrraldama, sis miä tuu muud om?

  Tehnigaharidusõga tõnõ vallaammõtnik aja samal aol külä pääl hulkvit pinne takan vai juhatas «kolhoosimaja» katskidsõ tsolgitoro parandamist. Kolmas ammõtnik võtt, midä viil inne haldusreformi elost võtta om – juu vallamajan kohvi ja mõtlõs vahtsit küläjuttõ vällä.

  Mi imehtämi, mille nuu inemise midägi ette ei võta, kelle käen om võim midägi ette võtta? Nigu mi imehtämi ka tuu üle, kuis mõnõst väikust pätikesest jako ei saia: mille saa-i Võro liin ütest majast Chicago baari vällä lüvvä ega Urvastõ vald tühäs tunnista lumbi kaibmisõ lupa, ku om vällä tulnu, et tuu sildi all käü hoobis ruusa kaivandaminõ.

  Vai tõistpite, ku kipõstõ käü aastidõga luudu lahkminõ: Põlva laotas lakja latsivanõmbidõ jaos väega hinnan Mammastõ kooli.

  Kogokund pidä esihinnäst kah iks süüdläses: olõmi esi valinu meid juhtma inemise, kiä tegevä otsussit, miä omma kas ulli, kogokunnalõ halva vai mõlõmba. Vai sis ei otsustagi niikavva, ku põrmand jalgu all palama lätt.

  Taha passis Vahtsõliina vallavanõmba Tohvi Rauli arvaminõ haldusreformi kotsilõ (Lõunaleht 3.12.2015): «Mi olõmi nii hään positsioonin, et võimi esisaisvana edesi minnä, a võimi kokko minnä ka Misso ja Meremäe vallaga ja iks om kõik häste.»

  Vahtsõliina vallan eläs 2039, Misso vallan 679 ja Meremäe vallan 1132 inemist. Valitsus otsust’ kats nädälit inne tuud välläütlemist, et alla 5000 inemisega valdu perrä ei jää. Tuu Vahtsõliina «positsioon» oll’ ütlemise aos joba kokko är sadanu...

  Terve mõistusõga inemise nakkasõ jamalõ iks kuigipall’o vasta ja kõik tuu tsinglõminõ kulutas ulli pall’o inemiisi aigu ja väke – ressurssi.

  Sälgroodsulda juhtõ pääle luutminõ, tegemäldä vai võlssi tettü otsussõ omma kogokunna ümbre nigu puur. Et puurist vällä saia, avida-i pallõmisõst. Vällä piät murdma.

  Tunnus, et seo aasta 2015 om nigu määnegi piir. Kogokund sais, käe rus’kun, puuri ussõ takan ja uut, et perämäne tsilk karikahe satas.

  Kas aastal 2016 om niipall’o jõudu, et vällä murda?

  Kuu ja kolmõ nädäli peräst nakkas idamaa kallendri perrä verevä tuliahvi aastak. Horoskoobitundja ütlese, et tuu piässi tähendämä, et tulõ ettearvamada ja süäme perrä otsustamisõ aastak. Om aig julgõhe toimõta ja uma mõttõ teos tetä, umma ello põh’alikult muuta. Mi tulõvik om mi hindi käen.

  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
  Platsi Liiso tsehkendüs
    
   «Vahtsõmbat
  Võromaalt!»

  Vikerraadion
  egä neläpäävä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin