Nummõr' 349
Joulukuu 8. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Robotivõistlus haard’ Võromaa latsi
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi käsitüü joulumüügil
 •  
 • Tarton kõnõldas ehitüskunstist
 •  
 • Saatkõ Eesti rahvaluulõ arhiivilõ paigajuttõ!
 • Märgotus
   
 • Luiga Anu: inemise, ütelge julgõmbalt umma arvamist vällä!
 •  
 • Inne märgi, sis nakka lahkma
 • Elo
   
 • Habekakk laot’ siiva üle Võromaa
 •  
 • Tammõtsõõri pilt tõi avvuhinna
 •  
 • Leevil sai tüüd helkäjämiis
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Rõuge põhikooli robotipunt: Huik Margo (kural), Palo Nansen ja Möldri Mihkli.
  Grossmanni Triinu pilt
   
  Robotivõistlus haard’ Võromaa latsi
   
  Grossmanni Triinu,
  Haani ja Rõugõ kooli NutiLabori robootikatsõõri juht

  Haani, Rõugõ ja Krabi kooli latsõ käve 4. joulukuu pääväl Tal’nan võistlõman Euruupa kõgõ suurõmbal robootikavõistlusõl Robotex.

  Võromaa latsõ (egäst koolist üts võistkund) veivä uma robodi võistlõma Lego Sumo võistlusõlõ.

  Lego Sumo tähendäs tuud, et üts robot piät tõsõ sama vägevä robodi tsõõri seest vällä toukama. Seo võistlus miildüs koolilatsilõ kõgõ inämb.

  Egä robot sai uman alagrupin rammu pruuvi säitsme robotiga. Egäst alagrupist sai edesi kats parõmbat.

  Võromaa latsõ külh avvohinda es saa, a iks oll’ näil kuh’aga rõõmu robodi ehitämisest, programmiirmisest ja võistlõmisõst.

  A Robotexil olli ka luumisõ-võistlusõ ja nuu lätsi külh mi latsil häste. Haani kooli 5. klassi tütärlats Valbi Aveli võitsõ digitaalsõ tsehkendämise võistlusõ, mille teemä oll’ «Robot-transformeri».

  Aveli klassiveli Lüüsi Kristjan võitsõ uma luulõtusõga luulõvõistlusõ teemal «Roboti jõulud».

  Mõlõmba olli väega rõõmsa nii võidu ku tuu üle, et näivä edimäst kõrda elon Eesti presidenti, kiä Robotexil kõnnõ pidi.

  Võromaa latsõ saiva päält võistlõmisõ ka puutrit lakja puuta, sumorobotidõ programmiirmist oppi, tehniganäütüst kaia ja muud põnõvat tetä.

  Robotexil võistõl riidist pühäpääväni kokko 530 robotit, võistlust käve kaeman päält 14 000 inemise. Robotexi kõrraldõdi joba 15. kõrda. Võistlusõ mõtõ om panda latsi ja nuuri tehniga ja tiidüse vasta huvvi tundma.

  Inämb teedüst saa Facebookist: HaanjaKooliNutilabor ja RougeRobotTeam.
   
  Haani tütärlats Utsali Miia Heleene uma robotiga võistlõman.
  Grossmanni Triinu pilt
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin