Nummõr' 346
Rehekuu 27. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Võro keele nätäl kuts kõnõlõma
 • Uudissõ
   
 • Kihvtivaba vili lätt häste kaubas
 •  
 • Uma Meki VI suurlaat
 •  
 • Tähtraamatut saa Lindora laadust
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Burkadest ja muustki, miä kultuuri ala käü
 •  
 • Om hingiaig: mäletämi ja mälehtämi
 • Elo
   
 • «Ristipuu om inämb väärt ku tuu puu iist saadu raha»
 •  
 • Hää tego − söögikorjaminõ
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Võro keele nätäl kuts kõnõlõma
   
  Tulõva nädäli peetäs Vanal Võromaal kümnendät kõrda võro keele nädälit ja ka telekast-raadiost kuuld tuu nätäl võro kiilt inämb ku muido.

  «Ku mõistati, sis kõnõlgõ, ku koton om võrokõisi lipp, tõmmakõ üles!» kuts Võro instituudi direktri Kuuba Rainer võro keele nädälit meelen pidämä.

  2.–6. märdikuu pääväl kell 11.30 ja 22.30 lugõ Tagamõtsa Tarmo Vikerraadion Ruitlasõ Olavi raamatut «Vii pääl» (võro kiilde pandnu Kalla Urmas).

  Tõsõpäävä hummogu omma võrokeelidse külälise ETV hummoguprogrammin ja Raadio 2 tege neläl hummogul võrokeelist viktoriini.

  Võrokeelidse latsilauluplaadi «Upa-upa ubinakõnõ» kokko säädnü Kalkuna Mari, Bartosiki Tuulikki ja Pastacas mängvä-laulva 4. märdikuul kell 19 Moosten kunstikeskusõn (MoKS) ja päiv ildamba Võrol Stedingu majan.Tal’nan, Tarton, Villändin ja Pärnon omma kah kontsõrdi.

  6.11. kell 19 oodõtas mõtsa- ja lauluhuviliidsi Võro instituudi saali. Kalla Urmas kõnõlõs mõtsast ja puiõst rahvalaulõn. Roose Celia kuts regilaulõ ja filmi abiga kodokandi mõtsu piten käümä. Ettevõtminõ om osa mõttõlidsõst tiikunnast, miä vii keväjädsele mõtsa ja väeliidsi puiõ teemalidsõlõ Umalõ Pidolõ.

  Vana-Võromaa kultuurikuan (Katariina 11, Võro) saa kaia näütüst «Võro kiil pildi pääl». Välän omma umaaigsõ fotokonkursi parõmba tüü. Seo nädäli lõpuni uut Võro instituut mano vahtsit pilte võrokeelitsist siltest, midä pruugitas kas uman majapidämisen, äriajamisõ man vai muial. Pildi saatkõ wi@wi.ee, parõmba trükitäs vällä ja pantas näütüsele.

  Tegemise latsilõ

  Võro instituut kuulutas vällä 29. kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa» – seo om Eesti kõgõ vanõmb latsi ja nuuri umaloomingu konkurss.

  Kooliopilasõ ja tõsõ huvilidsõ saava tetä võro keele ja kultuuri tundmisõ veebiviktoriini «Ütski tark ei sata taivast».

  4. märdikuu pääväl tulõ Võro latsiraamadukogon viies võro keelen ettelugõmisõ päiv «Kullõ, ma loe sullõ!».

  Mitmõhe kuuli ja latsiaida oodõtas küllä häid võro keele kõnõlõjit.

  Võrol Punamütsükese latsiaian peetäs võrokeelist laulupäiva. Vana-Võromaa latsiaidu keelepesärühmä käävä ütstõsõl külän, köütvä esä- ja märdipäivä võro keele nädäliga.

  Võro keele nädäli kotsilõ saa inämb teedüst kodolehe www.wi.ee päält ja Võro instituudi Mol’ovihust (Facebook).

  UL
   
  Platsi Liiso tsehkendüs
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin