Nummõr' 345
Rehekuu 13. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hariduspreemiä keelepesäoppajalõ
 • Uudissõ
   
 • Uma söögi pidolaud tippkoka käe perrä
 •  
 • Kuur, panõ hinnäst Umma Pitto kirja!
 •  
 • Sannakeresse oppus ehitüsmessil
 •  
 • Uma puu Euruupa aasta puus!
 • Märgotus
   
 • Mille ma soovita Tissi nimme
 • Elo
   
 • Contra 20 maratoni aastak
 •  
 • Leevänätäl: latsõ seivä esitettüt leibä hää meelega
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe
          jutuvõistlus
   
  Põlva valla hariduspreemiä saanu Hallapi Lea om rõõmsa üten Mesimummi latsiaia keelepesärühmäga.
  Harju Ülle pilt
   
  Hariduspreemiä keelepesäoppajalõ
   
  Harju Ülle

  Põlva Mesimummi latsiaia keelepesärühmä oppaja Hallapi Lea (46) sai oppajidõ pääväl Põlva valla hariduspreemiä.

  Avvohind anti Lealõ tuu iist, et tä vidä latsiaian joba viiendät aastat keelepesärühmä, mille tegemise tulõva häste vällä nii latsi ku näide vanõmbidõ meelest.

  «Täämbä omgi meil keelepesäpäiv,» ütel’ Hallapi Lea minevä riidi, ku Uma Leht küllä läts’. «Latsõ tulõva, ütlese kõrraga «Tere hummogust!» ja terve päiv kõnõlõmi näidega uman keelen.»

  «Upin!» tiät’ kuvvõaastanõ Grete Ly üte timä meelest ilosa võrokeelidse sõna. Rühmän miildüs tälle väega – nii mängi ku võrokeelitsit laulõ laulda. Esieränis miildüse tälle Kalkuna Mari laul «Suvi» ja Tal’na Võro seldsi andsambli Liiso lugu «Sa olõt illos, Võromaa».

  Hallapi Lea ütel’, et latsiaia jõulupidol tegevä timä rühmä latsõ iks umakeelist näütemängu, laulva ja lugõva luulõtuisi.

  Rühm om sõbõr Mamastõ latsiaia keelepesärühmäga, tõnõtõsõl käütäs külän.

  Hallapi Lea ütel’, et latsi vanõmbilõ miildüs, et näide latsõ keelepesärühmän omma.

  Parhilla om nädälin kats umakeelist päivä, mõnõ vanõmba omma joba arvanu, et võissi ka terve nätäl olla.
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin