Nummõr' 344
Süküskuu 29. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laada-nädälivaih
 • Uudissõ
   
 • Lauluseltsi sümbol saa vahtsõ elom
 •  
 • Tolstingu Taneli ummamuudu pildinäütüs
 •  
 • Oodõtas Käisi-preemiä kandidaatõ
 •  
 • Muusigapäiv Vanal Võromaal
 • Märgotus
   
 • Ma, Heiberg ja sport
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Liiva- ja ruusaäri lumbi sildi all?
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Laada-nädälivaih
   
  Minevä nädäli lõpun peeti Vanal Võromaal mitu Mihklipäävä laata. Puulpäävä oll’ laat Sulbin, pühäpäävä Savõrnan ja üle Läti piiri Hopan. Võromaa söögikraami sai mekki ka puulpäävä Tarto Lõunakeskusõ taloturu Eesti söögi pidol.

  UL
   
  Sulbi mihklilaada pääl (26.09.) läts talokraam häste kaubas.
  Harju Ülle pilt
   
  Uma talo lambalihha paksõ laada pääl ka Võromaa talopidäjide liidu juht Rosenbergi Ivar.
  Harju Ülle pilt
   
  Savõrna mihklilaada (27.09.) purgisüüke võistlusõlõ tuudi 18 makõt ja 16 soolast süüki.
  Antsovi Raivo pilt
   
  Savõrna laada pääl jakku egäütele tegemist: kiä kai tsirkõ, kiä ai tutvidõga juttu.
  Antsovi Raivo pilt
   
  Nopri talo perremehe Niilo Tiit (hääd kätt) ja poig Karla Tarton Lõunakeskusõ taloturu eesti söögi pidol Nopri talomeieri kraami pakman.
  Karu Kadri pilt
   
  Mooska talo sannan suidsutõt lihha paksõ Lõunakeskusõ taluturu eesti söögi pidol pernaanõ Veeroja Eda üten perremehe Urmassõga.
  Karu Kadri pilt
    
   Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
    
   
   „Tagamõtsa”
  ETV-n
    
   Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
    
   
    
   
    
   Uma Internetin