Nummõr' 339
Hainakuu 21. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hurda preemiä saaja om pillioppusõ hing
 • Uudissõ
   
 • Karilatsin opsõ kari latsi võro kiilt
 •  
 • Võro folklooripidol tuudi vällä uma süük
 •  
 • Võro raamadukogon saa istu Contra kotussõ pääl ja kaia üte maali näütüst
 •  
 • Haanimaal tulõ suidsusannanätäl
 • Elo
   
 • Võrkpall om Võromaa kaubamärk
 •  
 • Tillu kodokohvik meelütäs ummamuudu süükega
 •  
 • Paigapäälsest kraamist tettü ijätüs lätt häste kaubas
 •  
 • Pääsusaba
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Põlva lõõtsapääliinas vidänü Tartese Heino (kural) Harmoonika pidol orkestrit juhataman.
  Pentsa Kristina pilt
   
  Hurda preemiä saaja om pillioppusõ hing
   
  Säinasti Ene

  25. hainakuu pääväl andas Põlvan üle Hurda Jakobi nimelidse rahvuskultuuri preemiä. Timahava saava tuu pillimiis Tartese Heino ja Eesti Rahva Muusõumi tüütäjä Õunapuu Piret.

  Tartese Heino om mi kandin tunnõdut miis, Põlva lõõtsapääliina hing ja pillioppusõ vidäjä. Ku inemise ütlese: Tartese Heino, sõs nä mõtlõsõ: lõõdsapill. A viimätsel aol mäng Heino hoobis kannõld.

  Heino om andnu vällä kats raamatut Põlva- ja Võromaa lõõdsamängjist. Parhilla korjas tä raamadu-matõrjaali kandlõmängjide kottalõ. Pia saa valmis plaat, kon Heino esi kannõld mäng.

  Ummi opilaisi hindaja

  Lõõdsaga om Heino hainakuul väega köüdetü. Teppo tüüpi lõõdsa võikimängmisel oll’ tä hindamiskogon ja pidi ka ummi opilasi hindama. Heino kitse Aia Sirlit, kiä alostajidõ siän julgõhe mängse ja võitsõ.

  A Heino sai esi ka targõmbas. Mitu nuurt mängse tasatsõlt ja ilma särälda. Ja sõs tull’ jutu seen vällä, et nä har’otasõ kortõrin, kon ei taha naabridõ peräst kõvva mängi. A tuu jääs käe sisse ja and ka esinemisel tunda.

  Heino märkse ka, et mõnõ tahtva väega kipõstõ mängi, a taktist tulõ kinni pitä. Pillimängu perrä piät tandsi saama, tuu om as’a mõtõ.

  Viil nimmas’ tä, et ku mi esi ei kanna rahvarõivast, kes sis viil. Teksapüksega lõõdsamängjä ei olõ tuu õigõ.

  Seo aasta võikimängmine oll’ viil tuu poolõst esieräline, et alostajidõ siän mängse ka Heino poig Tõnis.

  Heino ei olõ kumbagi poiga sundnu lõõtsa mängmä ja nii olli näil uma pilli – kitarr ja mandoliin. A talvõl ütenmängmise aigu naksiva lõõtsa ka pruuvma. Nii meisterd’ Heino pojalõ pilli.

  Täüskasunuidõ siän võitnu Kauksi miis Järve Ants alost’ mängmist kolm aastat tagasi. Heinolõ miildüs Antsu mängustiil, miä om Kikka Karla stiili muudu ja passis lõõdsalõ kõgõ parõmbidi.

  Ants mäng Heino tettü pilliga. Täämbädses om Heino tennü esi üle 60 pilli ja opanu tõisi.

  Minevaasta opsõ täl Villändi kutsõoppõkeskusõn terve kursus pillimeistrit. Sügüses om joba oppi tahtjit rohkõmb ku kotussit.

  Pillimeistride orkestri

  Nädälivahetusõl olnu viiendäl Harmoonika lõõdsapidol tull’ Tartese Heino härgütüse pääle edimäst kõrda lava pääle pillimeistride orkestri.

  Üle Eesti oll’ kokko saanu pia paarkümmend lõõdsamängjät, kiä omma vähämbält üte pilli esi tennü.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin