Nummõr' 337
Piimäkuu 25. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Laulukogo latsilõ
 • Uudissõ
   
 • Karula kihlkunnan löüti liinamägi
 •  
 • Võro liin saa muudsat kunsti täüs
 •  
 • Keelepessi om kolm kõrda inämb
 • Märgotus
   
 • Esitettü traktori – jupp aoluku
 •  
 • Soosaarõ Tiitu mälehten
 • Elo
   
 • Võromaalt ilmanäütüsele
 •  
 • Siil – harv küläline
 •  
 • Võitlus võõridõga
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Laulukogo latsilõ
   
  Harju Ülle

  Vana-Võromaa latsilõ om värski helüga kingitüs: Kalkuna Mari, Bartosiki Tuulikki ja Tedre Ramo (Pastacas) saiva kokko latsilauluplaadi «Upa-upa ubinakõnõ».

  «Luu omma kirotõduki õkva latsilõ,» kõnõl’ Kalkuna Mari. «Olõ esi kah värski imä ja naksi kirotama, ku imäs sai. Seo om külh latsilauluplaat, a suurõmba võiva kah iks kullõlda.»

  Mari selet’, et plaadi pääl omma inämbüsi timä, Tuulikki ja Ramo laulu, sekkä mõnõ tõsõ autori, näütüses Rahmani Jani ja Sommeri Lauri luu. Mõni rahvalaul om kah.

  «A ütte luku laulsõ mullõ tsõdsõ, oll’ tuud kuulnu latsõn uma imä käest,» selet’ Mari. «Perän tull’ vällä, et tuu lugu oll’gi vanaimä hindä kirotõt.»

  Nigu latsilaulu õks, omma ka neo luu lihtsä ja lustilidsõ, kuigi sekkä om essünü ka mõni kurvapuulsõmb laul.

  «Seo om joba kolmas võrokeelitside latsilaulõga plaat, mille Võro instituut om vällä andnu,» kõnõl’ Võro instituudi direktri Kuuba Rainer. «Plaadi saava kingis Põlva vai Võro haigõmajan sündünü latsi vanõmba.»

  Plaadi edimäne näütämine om Seto Folgil Verskan 27.06. kell 13.30. Edespite saa plaati hanki Võro instituudist ja raamadupuutõst. Plaadi välläandmist tugi Vana-Võromaa kultuuriprogramm ja Kultuurkapital.
   
  Kalkuna Mari, Tedre Ramo ja Bartosiki Tuulikki.
  Tatsi Taavi pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin