Nummõr' 336
Piimäkuu 9. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väkev nädälivaih lõõdsapääliinan
 • Uudissõ
   
 • Sannapuut Rõugõ Ööbikuoron
 •  
 • Otsari Lauli tõi tiatrihe vanaimä tarõpäälidse
 •  
 • Latsõ saava laagrin võro kiilt ja kultuuri oppi
 • Märgotus
   
 • Kodoigatsusõ kolm jalga
 •  
 • Illus vallus tandsupidu Põlvans
 •  
 • Kodokontsõrt Kalkuna talon
 • Elo
   
 • «Mino Võromaa 28» – kirodi nuu, kellele kodokant tähtsä om
 •  
 • Seto folk näütäs soomõ-ugri sugulasrahvit
 •  
 • Mäletät piksetormõ – anna teedä!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Põlva päivi aigu 6. piimäkuu õdagu viirdü tõisi sõiduriistu hulgan mäest ala ka perädü lõõts.
  Pentsa Kristina pilt
   
  Väkev nädälivaih lõõdsapääliinan
   
  4.–7. piimäkuu pääväni peetü XXVI Põlva päävä kutsõ kokko hulga huviliisi.

  Põlva päivil peeti laata, valiti meisterkokka ja kõgõ parõmbat anekdoodikõnõlõjat, tetti sporti, tandsiti rahvatandsu, näüdäti muudsit rõivit ja sai kullõlda hulga häid kontserte.

  Nigu iks, oll’ üts kaemisõ-magnet ilma mootorilda sõiduriistuga mäest alla virotaminõ. Tõisi siän sõidi Laheda muti ja Lootose klubi jalkapoisi umma võrokiilset laulu lauldõn. Lõõdsa-aasta puhul viirdü mäest alla ka perädü lõõtspill.

  A seo nädälivaih uut küläliisi Räpinä: hää kodo päivile.

  UL
   
  Järgmäne Uma Leht
  tulõ vällä 25.06.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin