Nummõr' 334
Lehekuu 12. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
 • Uudissõ
   
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Muusõumiüü Vanal-Võromaal
 •  
 • Perimüskultuur avitas turismiettevõtjit
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Räpinäl
 •  
 • Vana talo pildi võistlus
 •  
 • Rohilinõ rattaretk Võromaal
 • Märgotus
   
 • Kõivupuu Marju: tiiä sääntsiid ummamuudu faktõ
 •  
 • Ausamiilsüs ja tarkus võru muudu
 •  
 • Vastakaja
 • Elo
   
 • Orava priitahtligu pritsumehe tegevä külä abiga är
 •  
 • Mehidse-juttõ Uma Lehe jutuvõistlusõlt
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Ristipuiõ kaart nakkas valmis saama
   
  Harju Ülle

  4. lehekuu pääväl kävevä ristipuiõ uurja iinotsan Kõivupuu Marjuga Räpinä kihlkunnan otsman ristipuid, midä nä inne es tiiä. Löütü ristipuu pantas vahtsõ kaardi pääle, miä piässi valmis saama suvõ edeotsan.

  Räpinä kihlkund oll’ uurjil perämäne läbi kävvü. No om Vanal Võromaal tsõõr pääl. «Meil om jäänü viil teedüs üle kaia ja kaart är lõpõta,» ütel’ Kõivupuu Marju, kellel olli abin Sinijärve Urve keskkunnaministeeriümist, riigimõtsa majandamisõ keskusõ (RMK) kultuuriperändi tundja Laanemetsa Liina ja pildimiis Maasiku Arne. «Ku kaardi valmis saami, sis näütämi tuud rahvalõ kah ja seletämi, kuis ja misjaos tuud pruuki saa.»

  Uurja löüdse hulga vahtsit ristipuid – Vanal Võromaal ja Tartomaa veere pääl om elläv kommõ rako puu sisse koolnu sugulasõ hingerist.

  «Põlva, Harglõ ja Urvastõ kihlkunnan om seo kommõ väega kõvastõ seen, Vana-Võromaa piiri poolõ jääs veidükese hõrrõmbas,» selet’ Kõivupuu Marju. «A Kama Kaido abiga löüdsemi mõnõ ütsigu Karula kihlkunna ristipuu kah üles. Nuu omma harilikult talutii veeren, kohe niisama ei trehvä.»

  Ristipuiõ vahtsõ teedüskogo (andmõbaasi) tegemise võtt’ Kõivupuu Marju ette minevä suvõ lõpun, ku Urvastõ kihlkunnan Rauskapalun raoti kogõmada maaha mitu ristipuud. Nuu ristipuu olli puudu RMK perändkultuuri andmõbaasist, kohe olli pantu vaivalt poolõ ristipuu.

  Vahtsõnõ kaart köüdetäs maa-ammõdi kaardisüstemi külge. Tuu perrä saa maaumanigõlõ teedä anda, ku näide maa pääl mõni ristipuu kasus. Sis ei saa umanik ristipuid inämb kogõmada maaha rako.

  Kõivupuu märk, et kimmähe es lövvä uurja kõiki ristipuid üles. Tä kuts inemiisi noist viil kipõlt teedä andma. «Kirotagõ vai kõlistagõ! Pääle Uma Lehe sügüsest artiklit tull’ mitu väega as’alikku kirja,» kitt’ tä. «Tennä kõiki Vana-Võromaa inemiisi, kes võtsõva vaivas kirota.»

  Ku tahat uma perre ristipuud kaitsa, anna tuust teedä Laanemetsa Liinalõ (liina.laanemets@keskkonnaamet.ee, tel 5698 7103) vai Kõivupuu Marjulõ (kpuu@tlu.ee).
   
  Toolamaa ristikuus – risti ei olõ egä kõrd nii kerge tähele panda, nigu arvatas.
  Maasiku Arne pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin