Nummõr' 333
Mahlakuu 28. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Park vai kiviplats?
 • Uudissõ
   
 • Rekord-võistlus Adsoni Arturi avvus
 •  
 • Kirändüsfestivaal jõud Põlvahe
 •  
 • Karulan saa suursärki tetä
 •  
 • Väkev koorikontsert
 • Märgotus
   
 • Inemises saaminõ
 •  
 • Magusajant
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Vanatehniga aetas vällä pääle pikset
 •  
 • Pupimeistri Värtoni Aino käe ei püsü paigal
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Park, mille asõmõlõ plaan Võro liin umma esindüsplatsi.
  Harju Ülle pilt
   
  Sääne Võro keskplatsi kavand võitsõ liinavalitsusõ kõrraldõdu ideekonkursi.
  Tomiste Villemi ideekavand
   
  Park vai kiviplats?
   
  Harju Ülle

  «Mul om hirmsadõ hallõ, et ka väiku liina omma nakanu tegemä taa ull’usõ perrä, et kõik piät saama valõtu betooni, kivide ja klaasi!» pahand’ puutiidläne ja Räpinä aianduskooli oppaja Rohu Urmas Võro liina plaani pääle tetä pargi asõmõl kivist plats. Liin põhjõnd’, et taht tagasi aoluulist keskplatsi.

  Võro liinajuhi suuvva tagasi Katariina kerigu, vahtsõ riigigümnaasiumi ja panga vaihõl pia 200 aastakka olnut keskplatsi, kohe rahvas saasi pidopääväl kokko tulla.

  Tuus kõrrald’ liin arhitektuurivõistlusõ ja hõigas’ kolm nädälit tagasi vällä võistlusõ võitja. 15st tüüst hinnati kõgõ parõmbas kavand «Urban Gadget», mille autor om arhitekt Tomiste Villem.

  Rakviirde kivist pääplatsi tennü arhitekt pakk ka Võro liina jaos sarnadsõ vällä: pargist võetas puu maaha, õnnõ kerigu ümbre jääse mõnõ ja tsipakõsõ murro. Muido tulõ plats kivist.

  «Vähämbält väikeisi liinu keskele võisi jäiä rohiliidsi parkõ, kon inemise saava kävvü ja hinnäst kosuta,» arvas’ Rohu Urmas. «Kasusõ jo tävveste elujõulidsõ, hää pargipuu – tamm, pähn ja vaher, pedäjät om kah –, nuu ei nakka inemiisile päähä sadama.Kõik, mis saa tetä buldoosõri ja kopaga, om otav. A et vanna parki ja suuri vannu puid tagasi saia, lätt sada aastat!»

  Määne olnu Rohu meelest parõmb plaan? «Kaegõ üle uulidsa Katariina uulidsa pääle: om vanno puid, ka vahtsit kasuma pantu, rohilinõ ala om alalõ,» näüdäs’ puiõtiidläne.

  Liinapää: Vinne võim võtt’ mi käest liina süäme

  «Puiõ maahavõtminõ ei olõ kimmäle tuu, mille taad asja tegemä naatas,» selet’ Võro liinapää Allasõ Anti. «Tahami tetä Võro liina tagasi keskplatsi, liina süäme, mis panti paika joba liina luumisõ aigu.»

  Liinapää tulõt’ miilde, et Eesti Vabariigi edimädsel aol tetti platsi pääl sõaväeparaatõ ja tõisi tähtsit ettevõtmiisi. «Mille peräst nõvvukogu võim seo platsi täüs istut’?» visas’ liinapää küsümüse õhku. «Või-olla oll’ üts mõtõ seo plats ka rahva süämest ja meelest är võtta?»

  Allasõ Anti selet’, et tulõvikun kõrraldõdas platsi pääl kõik liina tähtsündmüse, sais joulukuus ja inemise saava sinnä ummi küläliisi viiä.

  «Tulõvaidsilõ Võro riigigümnaasiumi opilaisilõ jääs miilde, et nä omma opnu Võro liina keskplatsi veeren,» luut tä. «Illus olnu, ku plats saanu valmis Eesti Vabariigi 100. sünnüpääväs.» Platsi tegemises luut Võro liin saia EASi piirkunna konkurentsivõimõ kimmämbästegemise programmist kats miljonni eurot.

  Liinapää ütel’, et peris sääne plats ei saa, nigu pildi pääl nätä om. No naatas huviliidsiga märgotama, kuis tuud kavandit edesi arõnda. Liinapää härgütäs inemiisi üten mõtlõma. Tä esi märk, et tohesi-i liiguta Estonia mälehtüsmärki, nigu Tomiste ideekavand pakk.
   
  Rohu Urmas taht hoita suuri vanno liinapuid.
  Harju Ülle pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin