Nummõr' 332
Mahlakuu 14. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Opipoiss – vahtsõnõ oppus
 • Uudissõ
   
 • Võru Roboti Tsõõr uut tehnigasõpru
 •  
 • Mooste folgipido: vana vahtsõ hõngoga
 •  
 • Paku vällä Hurda-preemiä saaja!
 •  
 • Kalkuna Mari vahtsõnõ plaat
 • Märgotus
   
 • Täüsinemiisile ligembäl
 •  
 • Võhandu Ööpik 145
 • Elo
   
 • Tülü bussiuutmisõ kua ümbre
 •  
 • Mõnistõ Mehkari pidäsivä üüdiskut
 •  
 • Rõiva- ja uulidsakunst kuun
 •  
 • Lainõ avit’
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Räpinä aianduskooli praktikakõrraldaja Koosapoja Kadi kuts huviliidsi Opipoisi-oppusõlõ.
  Harju Ülle pilt
   
  Opipoiss – vahtsõnõ oppus
   
  Harju Ülle

  Räpinä aianduskoolin läts’ seost nädälist vallalõ vahtsõt muudu opminõ. Tuu opmisõ-moodu nimi om Opipoiss ja edimäne eriala om maastiguehitäjä uma.

  Opipoisi-oppus tähendäs tuud, et kats kolmandikku opmisõst om tüüandja man, kon inemine kas joba tüüd tege vai kohe õkva tüüle saa. Muido om aianduskoolin opmisõ man praktikat õnnõ neländik aost.

  Räpinä aianduskooli direktri Toomõ Kalle ütel’, et Opipoisi-oppustõ omma haartu ettevõttõ nii Vanalt Võromaalt ku muialt Eestist, näütüses Viru- ja Tartomaalt.

  Opipoisi-oppus avitas ettevõtjil kipõmbalõ ja laapsambalõ vahtsit tüütäjit vällä koolita. Ku muido oppasõ ettevõttõ esi uma vahtsõ tüütäjä vällä, sis no tulõ aianduskuul ilma rahalda appi.

  Maastiguehitüs valiti erialas selle, et õkva omgi vaia naada murro niitmä, lilli pindre pääle pandma, puid ja puhmakõisi lõikama.

  Oppust saava inemise, kiä joba tüütäse iloaiandusettevõttõn, a ka vahtsõ huvilidsõ. Ku vahtsõl huvilidsõl tüükotust olõ-i, sis avitas aianduskuul tuud löüdä.

  Näütüses ütele inemisele oll’ pakku kotus aianduskooli man: koolil om 35 hektärri maad ja tüüd sääl jakkus, kukki ka opilasõ omma kõgõ abin.

  Räpinä aianduskooli praktigakõrraldaja Koosapoja Kadi ütel’, et kümme opipoissi naksi joba opma, a huvilidsõ võiva seo kuu lõpuni viil mano hüpädä. Oppus käü kokko ütessä kuud.

  «Inämbüs omma naasõ, kolm miist om kah,» ütel’ Koosapoja Kadi «opipoissõ» kotsilõ.

  Sügüsest lätt Opipoisi-oppus vallalõ noorõmb-aidnigu eriala pääl. Aianduskuul om kokko kõnõlnu Grüne Feega, et noidõ aidnikkõ oppama naada. Punti omma oodõdu ka tõsõ Lõuna-Eesti aiandusettevõttõ.

  Tsiht om ka Põh’a-Eesti. Edimäne huvilinõ om joba olõman: tuu om köögivilä- ja lillikasvataja AS Sagro.

  Tulõvikun om Räpinä aianduskoolil plaan haarda Opipoisi-projekti ka väikumba käsitüüettevõttõ: ku ettevõttõn om joba tüüd nii pall’o, et om vaia tüüliisi mano võtta, a olõ-i väke näid esi vällä opada.

  Täpsembät teedüst Opipoisi-oppusõ kotsilõ saa kodolehewww.aianduskool.ee päält.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin