Nummõr' 330
Urbõkuu 17. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Väiku talo saava api
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu latsõ tükvä huvikuuli
 •  
 • Vana Võromaa kultuuriprogramm tugõ umakultuuri
 •  
 • Orava kooli latsõ omma hää keeletundja
 •  
 • Võro instituudil 20. aastapäiv
 •  
 • Latsiraamat Kauksi Üllelt
 •  
 • Muusiga-aasta Adsoni-võistlus
 •  
 • Kanepi kihlkunna latsi laulupäiv
 • Märgotus
   
 • Sünge ao mälestüse
 •  
 • Tulkõ kiudutamist meelen pidämä!
 • Elo
   
 • Bussihädä aja üle veere
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Hobõsõpidämise man om vahtsõnõ toetus hääs abis.
  Arhiivipilt
   
  Väiku talo saava api
   
  Harju Ülle

  «Mi kandi väiku talo saava hääd api,» kitt’ Võromaa talopidäjide liidu juht Parvõ Marika vahtsõt väikeisi põllumajandusettevõttidõ arõndamisõ toetust, midä Võro, Põlva ja Valga maakunnast küsse 147 tallo.

  «Tukõ küssevä väikese teräviläkasvataja ja eläjäpidäjä, a ka hobõsõpidäjä, mesinigu, maas’ka-, vabarna- ja viinamar’akasvataja,» selet’ Parvõ Marika.

  Tä luut, et vahtsõnõ toetus avitas väikul talopidäjäl inämb tullu saia ja umma ettevõtmist laembas aia.

  «Taimõistandusõ tegemine om peris kallis, näütüses lätt hektäri pääle 20 000 maas’kakasvu,» selet’ tä. «Miivurr mass 1500 euro ümbre, taro 200...»

  Hobõsõpidäjä saiva kimmä toe taadõ: hobõsõriista omma kalli ja muu toetusõ näil küländ väikukõsõ.

  Ku inne olõ-i tuus rahha jakkunu, sis no saa talopidäjä osta eelektrikar’ussõ mesipuiõ ümbre kahru ärajamisõs, sükävkülmä marju hoitmisõs, suidsuaho vai väiku jahuveski.

  PRIA andsõ teedä, et vahtsõ maaelo arõngukava 2014–2020 seen luudut toetust küsse 743 Eesti väikeist ettevõtjat kokko 10,9 miljonit eurot.

  PRIA ütel’, et rahha jakkus kõigile, kelle paprõ omma nõudidõ perrä tettü, raha mastas vällä kesk suvvõ.

  Kiä timahava es saa vai es jõvva toetust küssü, saa tuud tetä aasta peräst. Kuvvõ aasta seen saa tukõ küssü üts kõrd, kooni 15 000 eurot.
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin