Nummõr' 326
Vahtsõaastakuu 20. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Kats oodõtut raamatut
 • Uudissõ
   
 • Võrolt nõssi lindu ummamuudu kunstnik
 •  
 • Aasta kaitsõliitlanõ om võrokõnõ Kiisa Tiia
 •  
 • Tunnustõdi umakultuuritegijit
 •  
 • Põlva om lõõdsapääliin!
 • Märgotus
   
 • Lina Kalmer: hää ettevõtja näge suurt pilti
 •  
 • Mu vanaesä ja mets’okõsõ
 •  
 • Määne om Eesti aastaga tsirk – viu?
 • Elo
   
 • Luudusõusku Antsla pildimiis
 •  
 • 60 aastakka kuun: Võõpso paar om nigu sukk ja saabas
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kiisa Tiia.
  Harju Ülle pilt
   
  Aasta kaitsõliitlanõ om võrokõnõ Kiisa Tiia
   
  Harju Ülle

  Kaitsõliit valisi 2014. aasta kaitsõliitlasõs Varstust peri, Lüllemäe juuriga Kiisa Tiia (47). Edimäst kõrda om sääne avvunimi antu naistõrahvalõ.

  Minevä aasta Kaitsõliidu hääs 182 päivä priitahtlikku tüüd tennü Tiia om vidänü Võromaa malõva nuuri tegemiisi ja spordivõistluisi. Tä mõtõl’ vällä ja kõrrald’ võrokiilse nimega patrullvõistlust «Käve üle küngastõ».

  Tiia tunnistas, et timä kõrraldõdu võistlusõ omma olnu jah rassõmba, ku tõisi kõrraldõdu võistlusõ (tuud kõnõliva timä kolleegi). Tiia esi om kah kõva võistlõja: om võistõlnu Erna retkel ja Utria dessandil. «Olõ sääne vindsõ naanõ,» seletäs tä tuud, et om võistluisil pallodõst miihist kõvõmb.

  «Latsõ (kolm tütärd – UL) omma suurõ ja miist ei olõ,» põhjõndas Tiia tuud, kuis tä om nii pall’o aigu saanu Kaitsõliidu hääs pühendä.

  Tä oll’ hinnäst kirja pandnu ka admiral Pitka luurõvõistlusõ võistkunda, a no ütel’ tuust är.

  «No ma tunnõ Võrumaad niipall’u häste, et tuu es olnu peris aus,» ütles tä üte põhjusõ. A tõnõ põhjus om tuu, et joba kats nädälit om Tiia vahtsõ tüükotussõ pääl.

  Et Kaitsõliidu valvjakotus kattõ är, sis läts’ Tiia tüüle Paldiskilõ Scoutspataljoni – staabi tagala kompanii medrühmä. Et täl meditsiiniharidust olõ-i sis saadõti tä seost nädälist 2,5 kuus vahipataljoni mano opma.

  Väiku pisar tüküs Tiialõ iks silmä, et tä piät ummist armsist Võromaa inemiisist kavvõl olõma. «Kuun kõrra-kats iks tulõ nuuriga tegelemä,» märk tä ja arvas, et Sännä retk ja «Käve üle küngastõ» läävä vast ilma timäldä iks edesi.

  Tiia kitt tegosit Võromaa nuuri, kiä võistluisil vapralt vasta pidävä. A hää sõna saava ka vana: «Mul om olnu paar 70aastast abilist ja nä omma väega tegosa ja kohusõtundliku!»
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin