Nummõr' 325
Vahtsõaastakuu 6. päiv 2015
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Vana Võromaa vahtsõaastasoovi
 • Uudissõ
   
 • Põlva saa muusiga-aastal lõõtsapääliinas
 •  
 • 100aastanõ kerge jalaga miis
 • Märgotus
   
 • Tulõvikutalendi vanast ja vahtsõst aastast
 •  
 • Horoskoop lamba-aastas
 • Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Põlva saa muusiga-aastal lõõtsapääliinas
   
  Põlva kroonitas vahtsõaastakuu 17. pääväl Eesti lõõdsapääliinas. Põlva lõõdsakuul ja suurõ lõõdsapido omma kasunu nii vägeväs, et pääliina mõõt paistus vällä.

  Põlva muusigakoolin saava lõõdsamängu oppi nii latsõ ku suurõ inemise, päält tuu oppas MTÜ Lõõtspilliselts ka pillimeisterdämist.

  Perämädse katsa aastaga om pillimängu opnu päält 130 inemise, pilli mõist väikut viisi tetä 35 inemist ja peris pillimeistrit om neli.

  Lõõtspilliseldsi vidäjä Tartese Heino om esi tennü joba päält 60 pilli, kor’anu kokko teedüst Vana Võromaa pillimängjide ja meistride kotsilõ.

  Timahava tulõ ka tsõõrik lõõdsa-tähtpäiv: saa 140 aastakka Põlva kihlkunnast peri pillimeistri, Võromaa lõõdsa esä Teppo Augusti sündümisest.

  Põlva lõõtspillipääliinas kuulutamisõ pääväl tulõ Põlva kultuuri- ja huvikeskusõn kontsõrt-opitarõ, kon saa nätä Teppo pille ja esi kah lõõdsamängu pruuvi.

  Timahava piässi kokko saama ka ränd-näütüs Teppost ja timä pillist. Hainakuul tulõ Põlvan Indsikurmun viies Harmoonika lõõdsapido.

  UL
   
  Lõõtsamiis Tartese Heino om Põlva lõõtsaoppusõ hing.
  Harju Ülle pilt
   
  Ku kõva
  sannalinõ sa olõt?
  Kae perrä!
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin