Nummõr' 324
Joulukuu 16. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hää jutt tulõ iks elost
 • Uudissõ
   
 • Vanal Võromaal peetäs kodoeläjit inämb ku muial Eestin
 •  
 • Salmivõistlus tõi vihutävve salmõ
 • Jutuvõistlus
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 •  
 • Uma Lehe 2014. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Landi Tiit: opma piässi iks kodokandin
 •  
 • Joulukink võissi olla uma
 •  
 • Sügävide juttõ meistre
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Salmivõistlus tõi vihutävve salmõ
   
  Võro instituudi salmivõistlusõlõ saat’ uma värsi 13 inemist.Võistlusõl oll’ neli teemat: hällüpääväsalmi, salmi latsõ sündümise puhul, leinäsalmi ja salmi millegi härgütämises.

  Kõgõ inämb saadõti salmõ, millega hällülast meelen pitä vai midä om hää pruuki latsõ sünnü puhul.
  Härgütüisi pruuvsõ tetä üts värsimeistri.

  Salmõ hinnas’ hindajidõ kogo, kon olli Uma Pido projektijuht Ojari Triinu, luulõtaja Rahmani Jan, Kaasiku Mairi Eesti rahvaluulõ arhiivist ja salmivõistlusõ iistvõtja Kabuna Kaile.

  Hällüpääväsalmõst sai kõgõ inämb punktõ Kindma Maimu lihtsä sõnnom:

  Paistku sullõ pääväkene,
  toogu tervüst tuulõkõnõ,
  pall’u õnnõ, sõbrakõnõ!


  Leinäsalmõst paistu kõgõ mõosamba Laanekivi Õie ria:

  Velekene, tsipa tõrukõnõ
  tahtsõ kassu suurõs puus.
  Tormituul tä ärä murdsõ
  keset elokeväjät.


  Vahtsõt ilmakodanikku om hindajidõ meelest illos tervütä Panga Milvi salmiga:

  Üskä-hällü oodõtulõ
  üten andas naarunälg.
  Pia tä teid jo põsõst purõ,
  katõst hambast jären jälg.


  Võistlusõlõ saadõti värsse ka mõnõl muul teemal, ku vällä hõigat oll’.

  Hindaja nõsti noidõ siäst vällä Plumanni Kaja-Riina parhilla pääväkõrralidsõ salmi:

  Teil soovi kallist jõulurahhu
  ja tuu, mis tarrõ är ei mahu,
  puistata võis üle maa,
  et maailm parõmbas meil saas.


  Niisamatõ paistu võistlusõl silmä Mamastõ latsiaia-kooli oppaja Mägi Marisõ luudu salmi, midä passis pruuki latsõ hällüpääväl, kuuliminegi puhul ja lihtsäle latsiga üten lauldõn.

  Kiä taht Umma Lehte õnnõsoovi- vai muud kuulutust panda, saa seod värsivarra no pruuki. Salmõ saa kaia Võro instituudi kodolehe www.wi.ee päält.

  Kabuna Kaile
   
  Hää lugõja!
  Järgmäne Ume Leht
  tulõ 6.01.2015!
  Ilosit pühhi!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin