Nummõr' 324
Joulukuu 16. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hää jutt tulõ iks elost
 • Uudissõ
   
 • Vanal Võromaal peetäs kodoeläjit inämb ku muial Eestin
 •  
 • Salmivõistlus tõi vihutävve salmõ
 • Jutuvõistlus
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 •  
 • Uma Lehe 2014. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Landi Tiit: opma piässi iks kodokandin
 •  
 • Joulukink võissi olla uma
 •  
 • Sügävide juttõ meistre
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Uma Lehe 2014. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
   
  Pääpreemiä

  «Üts ummamuudu tohtõrdamisõ lugu»
  – Üpruse Virve

  Tõsidsõ vai nal’alidsõ juta

  1. kotus «Punnvõrriga sõit ei olõ aovõit»
  – Silla Silver Mõnistõ valla preemiä
  2. kotus «Sünge ao mälestüse» – Leinusõ Arvo Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemiä
  3. kotus «Linnukiga ratsutama» – Kiristaja Vilmar

  Tohtõrdamisõ jutu

  1. kotus « Üts ummamuudu tohtõrdamisõ lugu»
  – Üpruse Virve Urvastõ küläde seltsi preemiä
  2. kotus «Katõ tita elolõjäämise lugu» – Ojari Triinu
  3. kotus «Nõiamamma» – Pressi Heldur
  «Sassilännü varbidõ lugu» – Ermeli Vaido Põlva haigõmaja eräpreemiä
  «Kuis hani mu peräst elost ilma jäi» – Ojari Triinu Lõuna-Eesti haigõmaja eräpreemiä

  Mõtsajutu

  1. kotus: «Rebäsejaht»
  – Antoni Annika Varstu valla preemiä, Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemiä
  2. kotus: «Etsi udras» – Prisko Mart Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemiä
  3. kotus: «Üts illus ja kurblik suvõõdak rebäsekutsikaga» – Silla Silver
  «Mõtsa kuning» – Panga Milvi Mõtsateemalidsõ Uma Pido eräpreemiä

  Mehidsejutu

  1. kotus «Mu vanaesä ja mõtsakõsõ»
  Kurõ Hilja Verska valla preemiä, Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemiä
  2. kotus «Sõbra mehidse» – Mõttusõ Kalev
  3. kotus «Mehiläne ei kannata ropõndamist» – Kindma Maimu

  Preemiä väega häste kirotõdu jutu iist

  «Kitsõlugu» – Silla Silver Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemiä
  «Jant ambulantsin» – Mihailovi Tiivi Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemiä
  «Praagasüüjä» Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemiä, «Auto jäigi ostmalda», «Hukkalännü miivõtminõ» – Nahkuri Liidia
  «Ussõtagonõ unistus», «Medalilda kangõlastego», «Ummamuudu ummistus II» Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemiä, «Sultan panti kartsa» – Säinasti Asta
  «Põdõr mõtsatiil», «Soekari võsoh» – Puderzelli Linda
  «Tubli talgulinõ», «Opkõ võõrit kiili» – Kindma Maimu
  «Koobas», «Mõtsaimä», «Seene ja kahr» – Laanekivi Õie
  «Tsummõrdunu vargilkäük» – Kiviti Kadri
  «Usaldusõ kaotaminõ» – Sebä Lea
  «Ullis lännü põdrapull» – Prisko Märt Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemiä
  «Võru kiil nigu muinasjutt» – Antoni Annika
  «Marjalkäük» – Läti Vaike
  «Nigu taivaesä kingitüs» – Otsa Kallõv
  «Rohoostminõ» – Riitsaarõ Lainõ
  «Pannikartuli», «Velskri Elsa», «Kivi Arvo punanõ kõuts» – Raudkatsi Ene
  «Seenerikas kotus», «Kõlbmada tsialiha» – Sari Meeme
  «Äri om riskmine» – Pärnaste Leida
  «Kas gaasi iks käävä?» – Plumanni Kaja-Riina
  «Tohtri kavval soovitus» – Johansoni Madis
  «Ilma kummilda püksi» – Leinusõ Arvo
  «Mul meelen Porkuni mõts» – Väljandu Ellen
  «Puujalaga miis» – Mõttusõ Kalev
  «Õnnõdu laaduhkäük» – Liira Singa
  «Karugi santman» – Terä Terje
  «Mehiläse 2» – Aaderi Ants
  «Suur Oktoobri ja Leningradi turg» – Leoki Hilja
  «Autujuhi segämisest», «Mehiläidsist» – Alopi Ene
  «Lainõ avit’» – Mõtsa Sirje Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemiä
  «Piduri pidämatus» – Säinasti Enno
  «Provva kängidsäpoodin» – Leimanni Eve
  «Püssälde meeste tsirgujaht» – Panga Milvi

  «Kiä vanna tarkust kasutas, tuul suur jama kaalan» – Antoni Annika Eesti rahvaluulõ arhiivi eräpreemiä
  «Hernesupp varõssõga katõ pääle» – Raudkatsi Ene hää oppusõ eräpreemiä
  «Mehidse võitlusõ» – Johansoni Madis vainlasõga võitlõmisõ eräpreemiä

  Latsi jutu

  1. kotus «Kuis ma edimäst kõrda vanaimä käest vitsa sai»
  – Luha Raina
  2. kotus «Pini pidopäiv» – Alvela Kevin
  3. kotus «Veli Hendriku läbikaeminõ», «Tohtri vai vereimejä» – Haljendi Hans-Erik

  Eräpreemiä

  «Vahtsõ ao eläjä»
  – Timmi Tõnis
  «Kürvits» – Kala Hardi
  «Esä pakõ mehitside iist» – Suvi Egert

  Hää ja huvitava jutu kirodi ka:

  Thompsoni Thomas, Orassoni Rael-Adiina, Sitsi Lehte, Kallari Kasper, Liiva Aasa, Pärnoja Rebeka, Suurõ Sandri, Aljese Iiris ja Ketter, Peterselli Raul, Linderi Kaja, Kärbla Rasmus, Kolodinskaja Külli, Miksoni Roland, Mõtsa Loona, Varese Tiiu, Ilvese Janely, Valpri Liina, Andrejevi Hendrik, Paju Phil-Benjamin, Luiga Marten, Runtali Astrid, Rästa Kaspar, Viitkini Andri ja Meidla Rando.

  Avvohinna panni vällä:

  Võro selts VKKF, Võro instituut, Eesti rahvaluulõ arhiiv, Lõuna-Eesti haigõmaja, Põlva haigõmaja, Mõnistõ muusõum, Mõnistõ, Varstu ja Verska vallavalitsus ja Urvaste küläde selts.
   
  Hää lugõja!
  Järgmäne Ume Leht
  tulõ 6.01.2015!
  Ilosit pühhi!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin